index Advertsdata - Jobmarkt December 2018 -- Marché de l'emploi Decembre 2018
Veuillez cliquer ici pour la version en francais.
Klik hier voor de Franse versie van deze nieuwsbrief.
JOBMARKT www.Advertsdata.com
December 2018
 
Tevredenheid over het aantal sollicitaties daalt

ONZE THEMA'S:
Tevredenheid over het aantal ontvangen sollicitaties
Top 3 adverteerders 2018
Prijs-prestatie tegenover advies van jobmarktaanbieders
Getal van de maand: Adverteerders met meer dan 25 ontvangen sollicitaties
Fijne Kerstdagen
TEVREDENHEID OVER HET AANTAL SOLLICITATIES
De Belgische ondernemingen zijn steeds minder tevreden over het aantal sollicitaties. Uit de evaluatie van de afgelopen vijf jaar blijkt dat de tevredenheid van de adverteerders met name in 2016 en 2017 sterk is gedaald. Het dieptepunt ligt op dit moment gevormd in 2017.

schaal van 1 "zeer tevreden" tot 6 "ontevreden"
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder   ACTUEEL
TOPADVERTEERDERS
bpost is top-adverteerder 2018
De topadverteerders van januari tot november 2018:
bpost ISS Facility Services Colruyt
480 vacatures 448 vacatures 313 vacatures
 
STEMMINGSBAROMETER
Tevredenheid over het prijs/prestatie-aanbod van de jobmarktaanbieders blijft exact gelijk

Prijs-kwaliteit:
Score 2018: 2,66
Score 2017: 2,66
Service en consulting:
Score 2018: 2,62
Score 2017: 2,54
schaal van 1 "zeer tevreden" tot 6 "ontevreden"
 
CIJFER VAN DE MAAND
15,5 %
van de ondernemingen in België ontving op hun jobadvertentie meer dan 25 sollicitaties. Het aandeel van uitzendbureaus met meer dan 25 sollicitaties lag bij 18,6%.

Bron: index Responsanalyse

 
FIJNE KERSTDAGEN
Het volledige team van index Advertsdata wenst alle klanten, partners en geïnteresseerde fijne kerstdagen en een gezond en succesvol 2019.

We maken bedrijfsvakanties van 24.12.2018 tot en met 02.01.2019.
 


Veuillez cliquer ici pour la version en francais.
Klik hier voor de Franse versie van deze nieuwsbrief.
MARCHÉ DE L'EMPLOI www.Advertsdata.com
Decembre 2018
 
Le niveau de satisfaction par rapport au nombre de candidatures diminue

AUTRES THÈMES :
Niveau de satisfaction par rapport au nombre de candidatures reçues
Top 3 des annonceurs en 2018
Satisfaction à l’égard des sites d’emploi
Chiffre du mois : Annonceurs ayant reçu plus de 25 candidatures
Joyeux Noël
NIVEAU DE SATISFACTION PAR RAPPORT AU NOMBRE DE CANDIDATURES
Les entreprises belges sont toujours de plus en plus insatisfaites du nombre de candidatures. L'analyse sur 5 ans montre que la satisfaction des annonceurs a fortement diminué, surtout en 2016 et 2017. Elle touche le fond en 2017.

Échelle de 1 "très satisfait" à 6 "insatisfait"
 
Pour de plus amples informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique   ACTUALITÉS
TOP ANNONCEURS
bpost est en tête du classement 2018
Les annonceurs principaux de janvier à novembre 2018 :
bpost ISS Facility Services Colruyt
480 offres d'emploi 448 offres d'emploi 313 offres d'emploi
 
BAROMÈTRE DES TENDANCES
Le niveau de satisfaction à l’égard des sites d’emploi reste stable

Rapport qualité/prix :
Notation 2018: 2,66
Notation 2017: 2,66
Service et conseil :
Notation 2018: 2,62
Notation 2017: 2,54
Échelle de 1 "très satisfait" à 6 "insatisfait"
 
LE CHIFFRE DU MOIS
15,5 %
des entreprises en Belgique ont reçu plus de 25 candidatures suite à leur annonce d'offre d'emploi. La proportion de recruteurs ayant reçu plus de 25 candidatures s'élevait à 18,6 %.

Source : Analyse des candidatures aux annonces

 
JOYEUX NOËL
Toute l'équipe d'index Advertsdata souhaite à tous ses clients et partenaires un joyeux Noël et ses meilleurs vœux de réussite et de santé pour l'année 2019.

Veuillez noter que notre bureau sera fermé à partir du 24 décembre et rouvrira le 2 janvier.