index Advertsdata - Jobmarkt April 2018 -- Marché de l'emploi Avril 2018
JOBMARKT www.Advertsdata.com
April 2018
 
Uitzendbureaus ontvangen minimaal meer sollicitaties

ONZE THEMA'S:
Jobmarkt in maart nagenoeg onveranderd; aanzienlijke terugval in advertentie-inkomsten
De Europese algemene verordening gegevensbescherming komt eraan: Geef ons uw 'go!'
Top-3-ondernemingen op zoek naar ingenieurs
Respons op advertenties: Uitzendbureaus vs. andere vacature-aanbieders
Cijfer van de maand: Aandeel jobadvertenties waarin 'kunnen werken in teamverband' wordt gevraagd
ONTWIKKELING VACATUREMARKT
Jobmarkt in maart nagenoeg onveranderd Aanzienlijke terugval in advertentie-inkomsten
+3,1 % -20,7 %
  jobadvertenties in vergelijking met maart 2017   uitgaven aan advertenties in vergelijking met maart 2017
 
Meer informatie over de ontwikkeling van de vacaturemarkt in de afgelopen 12 maanden vindt u  HIER
GEEF ONS UW 'GO!'
De Europese algemene verordening gegevensbescherming komt eraan

Met nieuwe Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking treedt, verandert er nogal wat als het gaat om gegevensbescherming. Voor ons was en is het vanzelfsprekend dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en die uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Om te voldoen aan de nieuwe voorschriften willen wij graag expliciet van u weten of u ook in het vervolg onze e-mailberichten wilt blijven ontvangen. Om helemaal op zeker te gaan vragen we u daarom met slechts enkele keren klikken uw interesse in onze e-mailberichten te bevestigen.

Ja, ik wil ook in het vervolg graag e-mailberichten van index ontvangen.
 
TOPADVERTEERDERS
Atlas Copco met de meeste vacatures voor ingenieurs
In in totaal
2,7 %
van alle open vacatures in maart werden ingenieurs gevraagd.

De top-3 adverteerders in maart 2018:
Atlas Copco Port of Antwerp - Gemeentelijk Havenbedrijf CNH Industrial
28 vacatures 26 vacatures 23 vacatures
Bron: evaluatie van 65 Belgische gedrukte en online-media
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder ACTUEEL
STEMMINGSBAROMETER
Uitzendbureaus ontvangen minimaal meer sollicitaties

Aandeel adverteerders dat meer dan 25 sollicitaties op hun vacatures ontving:

Uitzendbureaus:

17,1 %
Andere vacature-aanbieders:
16,5 %
De kans dat een kandidaat wordt aangenomen is bij de uitzendbureaus in vergelijking met andere vacature-aanbieders echter aanzienlijk lager (-14 procentpunt).
CIJFER VAN DE MAAND
In
14,8 %
van de in maart 2018 gepubliceerde jobadvertenties werd 'kunnen werken in teamverband' als eis genoemd.

Bron: evaluatie van 65 Belgische gedrukte en online-media

 
MARCHÉ DE L'EMPLOI www.Advertsdata.com
Avril 2018
 
Les cabinets de recrutement et les agences interim reçoivent à peine plus de candidatures

AUTRES THÈMES :
Le marché de l'emploi n'a presque pas évolué en mars ; les chiffres d'affaires générés par les annonces sont en net recul
Entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données : donnez-nous votre feu vert!
Top 3 des entreprises à la recherche de personnel qualifié dans le domaine de l'ingénierie
Réponse aux annonces : cabinets de recrutement et agences interim par rapport aux autres employeurs
Chiffre du mois : pourcentage d'annonces requérant « l'esprit d'équipe »
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE L'EMPLOI
Le marché de l'emploi n'a presque pas évolué en mars Les chiffres d'affaires générés par les annonces sont en net recul
+3,1 % -20,7 %
  d'offres d'emploi par rapport à mars 2017   de dépense par rapport à mars 2017
 
Vous obtiendrez ici davantage d’informations sur l'évolution du marché de l’emploi au cours des 12 derniers mois.  PLUS
DONNEZ-NOUS VOTRE FEU VERT!
Entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données

L'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) mis en place par l'UE apportera d'importants changements en termes de protection des données.
Pour nous, il va de soi que nous devons gérer vos données avec attention et que nous ne pouvons les utiliser qu'avec votre consentement.

Afin de se conformer correctement aux nouvelles règles, nous aimerions nous assurer que vous souhaitez continuer à recevoir des e-mails de notre part.
Pour en être tout à fait sûrs, nous vous prions donc de bien vouloir confirmer, à l'aide de quelques clics, que vous souhaitez continuer à recevoir nos e-mails.

Oui, je souhaiterais continuer à recevoir des e-mails de la part d'index.
 
TOP ANNONCEURS
Atlas Copco recrute le plus grand nombre d’ingénieurs
2,7 %
de tous les postes vacants publiés en mars concernaient les ingénieurs.

Le top 3 des annonceurs de mars 2018 :
Atlas Copco Port of Antwerp - Gemeentelijk Havenbedrijf CNH Industrial
28 offres d'emploi 26 offres
d'emploi
23 offres d'emploi
Base : analyse de 65 médias belges imprimés et en ligne
 
Pour recevoir plus d'informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique ACTUALITÉS
BAROMÈTRE DES TENDANCES
Les cabinets de recrutement et agences interim reçoivent à peine plus de candidatures

Pourcentage des annonceurs qui ont reçu plus de 25 candidatures à leurs offres
d'emploi :
Recruteurs :
17,1 %
Autres employeurs :
16,5 %
La probabilité qu'un candidat soit embauché est toutefois beaucoup moins élevée chez les cabinets de recrutement et les agences interim par rapport à d'autres employeurs (-14 points de pourcentage).
LE CHIFFRE DU MOIS
L'esprit d'équipe faisait partie des compétences requises dans

14,8 %

des annonces d'offres d'emploi publiées en mars 2018.

Base : analyse de 65 médias belges imprimés et en ligne