Newsletter

Retour
Jobmarkt Newsletter - Marché de l'emploi Cijfer van de maand: sterk gestegen vraag in de IT en engineering - Chiffre du mois : forte hausse de la demande dans le domaine de l’informatique et de l‘ingénierie
 
 
index advertsdata
Jobmarkt België
April 2021
 
 
 
Jobmarkt Newsletter 11/2020
 
Naar welke arbeidskrachten zijn ondernemingen en uitzendbureaus nu op zoek?
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling van de jobmarkt in maart
De drie meest gezochte beroepsgroepen in maart
Cijfer van de maand: sterk gestegen vraag in de IT en engineering
 
 
 
Ontwikkeling van de jobmarkt in maart
De meeste advertenties geplaatst
in de derde week van maart
 
Advertentieomzetten stijgen weer na een daling
 
Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 16 gedrukte media, 18 online-media, ongeveer 5.900 websites van bedrijven en diensten
 
 
 
 
 
De drie meest gezochte beroepsgroepen in maart
 
In welke branche is de vraag naar geschoolde arbeidskrachten het grootst? Met duidelijke afstand werden in maart de meeste vacatures geplaatst in de beroepsgroep bouwwezen en ambacht, gevolgd door arbeidskrachten in de branche opslag en logistiek. Op de derde plaats stonden de technische beroepen, met onder meer ingenieurs en architecten.

Interessant: bij de beroepsgroep bouwwezen/ambacht komt 83 procent van alle vacatures van uitzendbureaus, bij de technische beroepen is dat net geen 73 procent. Ook in de salesbranche waren uitzendbureaus verantwoordelijk voor bijna 70 procent van alle vacatures. De cijfers tonen heel duidelijk dat in deze branches niet alleen ondersteuning bij de werving van personeel nodig is, maar ook wordt gebruikt.

Welke ondernemingen hebben nu uw hulp nodig? Ontdek het met behulp van index Advertsdata! Wanneer u ons verkoopsysteem nog niet kent, kunt u eenvoudig een gratis onlinedemo aanvragen en live ontdekken hoe u met enkele klikken uw nieuwe klanten vindt.
 
 
 
Top 3 beroepsgroepen volgens aantal advertenties met vacatures van uitzendbureaus

Analyseperiode: 01.03.2021 – 31.03.2021
Bron: 32 gedrukte media, 13 online-media, ongeveer 5.500 websites van bedrijven en diensten; Actiris, LeForem en VDAB
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder Updates.
 
 
 
 
 
Cijfer van de maand: sterk gestegen vraag in de IT en engineering
 
Van 15 tot 31 maart 2021 werden in heel België 40,3 procent meer jobadvertenties uitgeschreven in de IT en engineering dan in dezelfde periode vorig jaar. In de IT steeg het aanbod zelfs met 45 procent. Het aantal advertenties bewijst duidelijk: corona heeft de digitalisering in het hele land naar een nieuw niveau gekatapulteerd.

Analyseperiode: 15.03.2021 – 31.03.2021 en 15.03.2020 – 31.03.2020
Bron: 32 gedrukte media, 13 online-media; Actiris, LeForem en VDAB
IT en engineering
 
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
index Advertsdata
Marché de l'emploi Belgique
Avril 2021
 
 
 
index Advertsdata
 
Voici les professionnels spécialisés actuellement recherchés par les entreprises et les cabinets de recrutement
 
 
 
 
 
Nos thèmes:
 
Évolution du marché de l'emploi en mars
Les trois catégories professionnelles les plus recherchées en mars
Chiffre du mois : forte hausse de la demande dans le domaine de l’informatique et de l‘ingénierie
 
 
 
Évolution du marché de l'emploi en mars
La majorité des annonces ont été publiées
dans la troisième semaine de mars
 
Après un recul, les frais de publication d’annonces repartent à la hausse
 
 

Offres d'emploi et budget de publication d'annonces
Source : Analyse de 16 médias imprimés, 18 sites d'emploi en ligne et environ 5 900 sites web d'entreprises
 
 
 
 
 
Les trois catégories professionnelles les plus recherchées en mars
 
Artisanat, personnels soignants, ou en fin de compte informatique ? Dans quel domaine le besoin en personnel qualifié est-il le plus important ? En mars, ce sont les offres d’emploi pour des candidats de la catégorie professionnelle du bâtiment et artisanat qui ont été de loin les plus publiées, suivies des métiers techniques (ingénieurs compris) puis de la distribution et de la vente.

Particulièrement intéressant : en ce qui concerne la catégorie professionnelle construction/artisanat, 83 % de toutes les offres d’emploi proviennent des intermédiaires du recrutement et près de 73 % pour les métiers techniques. Dans le domaine de la vente également, ce sont les cabinets de recrutement qui étaient à l’origine de presque 70 % de toutes les offres d’emploi. Les chiffres montrent très clairement que dans ces domaines une aide pour le recrutement du personnel est non seulement nécessaire, mais aussi fortement sollicitée.

Quelles entreprises ont besoin de votre aide maintenant? Découvrez-le à l’aide d’Advertsdata ! Si vous ne connaissez pas encore notre outil digital de prospection, il vous suffit de demander une démonstration gratuite en ligne et découvrir en direct comment trouver vos nouveaux clients en quelques clics.
 
 
 
Le top 3 des catégories professionnelles d’après le nombre d’offres d’emploi émanant de cabinets de recrutement

Période d’analyse : 01-03-2021 – 31-03-2021
Source : analyse de 32 médias imprimés, 13 sites d'emploi en ligne, environ 5 500 sites web d'entreprises ; actiris, Le Forem et VDAB

Pour plus d’informations sur le marché de l'emploi en Belgique et en Europe, veuillez consulter la rubrique Marché de l’emploi.
 
 
 
 
 
Chiffre du mois : forte hausse de la demande dans le domaine de l’informatique et de l’ingénierie
 
Du 15 au 31 mars nous avons enregistré une augmentation des offres d’emploi dans toute la Belgique dans l’informatique et l’ingénierie : plus de 40,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Pour l’informatique, l’offre a même augmenté de 45 %. La publication d’annonces le montre clairement : la crise sanitaire a propulsé la digitalisation à un nouveau niveau dans tout le pays.


Période d’analyse : 15-03-2021 – 31-03-2021 vs. 15-03-2020 – 31-03-2020
Source : analyse de 32 médias imprimés, 13 sites d'emploi en ligne ; actiris, Le Forem et VDAB
l'informatique et l'ingénierie
 
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez identifier de nouveaux clients en un clic, placer rapidement vos candidats et avoir une vision transparente du marché. Demandez dès maintenant votre test gratuit!
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 60  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -