Newsletter

Jobmarkt Newsletter - Marché de l'emploi De meest gezochte arbeidskrachten in 2020 in de regio's - Les professionnels spécialisés les plus recherchés dans les régions
 
 
index advertsdata
Jobmarkt België
Februari 2021
 
 
 
Jobmarkt Newsletter 11/2020
 
Focus op de regio's:
 
naar welke medewerkers wordt momenteel gezocht
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling van de jobmarkt in januari
Waarom Advertsdata? Dit zeggen onze klanten
Dit waren de meest gezochte arbeidskrachten in 2020 in de regio's
Cijfer van de maand: Groei op de jobmarkt
 
 
 
Ontwikkeling van de jobmarkt in januari
Meer jobadvertenties geplaatst aan het begin van het jaar
 
Ook advertentieomzet neemt toe
 
Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 16 gedrukte media, 18 online-media, ongeveer 5.200 websites van bedrijven en diensten
 
 
 
 
 
Waarom Advertsdata? Dit zeggen onze klanten
Het is tijd om onze klanten aan het woord te laten. En wat zij over ons zeggen, bevestigt wat we altijd al wisten. Wij hebben de beste klanten die je je kunt wensen. Hartelijk dank aan alle deelnemers!

Hier vindt u de nieuwe Belgische video (NL) waarin onze klanten vertellen waarvoor ze ons digitale systeem gebruiken en wat ze er zo bijzonder aan vinden. We kijken uit naar deel 2 in het Frans!
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit waren de meest gezochte arbeidskrachten in 2020 in de regio's
 
In de nieuwsbrief van januari hebben we voor u de top 5 van de beroepsgroepen over 2020 in heel België voor u geanalyseerd. Ook hebben onze researchexperts onderzocht voor welke arbeidskrachten de vraag het afgelopen jaar het grootst was in de afzonderlijke regio's.

Hun conclusie: in 10 van de 11 regio's was de vraag het grootst naar arbeidskrachten voor bouwwezen en ambacht. De provincie West-Vlaanderen ging aan kop met ruim 58.000 jobs in deze sectoren. Er werd onder andere gezocht naar elektrotechnische monteurs, automonteurs en timmerlieden. Alleen in de metropoolregio Brussel zochten bedrijven het meest naar medewerkers op het gebied van organisatie en projectmanagement.

In Advertsdata, het leads systeem voor HR-professionals en Europees marktleider voor analyses van de jobmarkt, vindt u met een paar klikken bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers in deze en andere beroepsgroepen. Genereer nu uw leads!
 
 
 
Topberoepsgroepen volgens vacatures per regio

Analyseperiode: 01.01.2020 – 31.12.2020
Bron: 30 gedrukte media, 13 online-media, ongeveer 18.600 websites van bedrijven en diensten; Actiris, LeForem en VDAB
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder Actueel.
 
 
 
 
 
Cijfer van de maand: Groei op de jobmarkt
 
Recruiting krijgt weer vaart: in januari werden er in België 27% procent meer jobadvertenties gepubliceerd dan in december 2020. U kunt uw kandidaten nu dus uitstekend plaatsen
 
Analyseperiode: 01.01.2020 – 31.12.2020
Bron: 15 gedrukte media, 13 online-media; Actiris, LeForem en VDAB
Cijfer van de maand
 
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
index Advertsdata
Marché de l'emploi Belgique
Février 2021
 
 
 
index Advertsdata
 
Focus sur les régions :
 
quels candidats sont recherchés actuellement ?
 
 
 
 
Nos thèmes:
 
Évolution du marché de l'emploi en janvier
Pourquoi Advertsdata ? Ce que disent nos clients
Voici les professionnels spécialisés les plus recherchés en 2020 dans les régions
Chiffre du mois : essor sur le marché de l’emploi
 
 
 
Évolution du marché de l'emploi en janvier
Davantage d’annonces d’emploi passées en début d‘année
 
Les frais de publication des annonces
sont également en augmentation
 

Offres d'emploi et budget de publication d'annonces
Source : analyse de 16 médias imprimés, 18 sites d'emploi en ligne et environ 5 200 sites Web d'entreprises
 
 
 
 
 
Pourquoi Advertsdata ? Ce que disent nos clients
Il est temps de donner la parole à nos clients. Et ce qu’ils disent vient confirmer ce que nous avons toujours su: nous avons les meilleurs clients que nous pouvions souhaiter. Un grand merci à tous les participants et participantes !

Sous ce lien vous découvrirez la nouvelle vidéo belge (NL) dans laquelle nos clientes et nos clients expliquent en quoi ils utilisent notre système de prospection et pourquoi ce système est si important pour eux. Nous nous réjouissons déjà de la seconde partie en français!
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les professionnels spécialisés les plus recherchés en 2020 dans les régions
 
Dans notre newsletter de janvier nous avons analysé le top 5 des catégories professionnelles dans toute la Belgique. Nos experts ont également établi quels professionnels spécialisés étaient le plus demandés dans les différentes régions.

Leur résultat : dans 10 des 12 régions la plus grande demande concernait les professionnels spécialisés dans le secteur de la construction et de l’artisanat. Avec plus de 58 000 emplois, c’est dans la province de Flandre occidentale qu’ont été publiées le plus d’annonces dans ce secteur. Etaient recherchés entre autres des électroniciens/iennes, des mécaniciens/iennes et des menuisiers. Ce n’est que dans la région Bruxelles métropole que les entreprises ont passé le plus d’annonces pour des employés/es dans le secteur organisation et management.

Avec Advertsdata, la solution digitale de prospection pour les professionnels du recrutement, vous trouverez en quelques clics des entreprises qui recherchent de nouveaux candidats dans ces catégories professionnelles ainsi que dans bien d’autres. Générez vos prospects dès maintenant!
 
 
 
Catégorie professionnelle au top des offres d’emploi par région

Période d’analyse : 01-01-2020 – 31-12-2020
Source : Analyse de 30 médias imprimés, 13 sites d'emploi en ligne et environ 18 600 sites Web d'entreprises ; Actiris, LeForem et VDAB

Pour plus d’informations sur le marché de l'emploi en Belgique et en Europe, veuillez consulter la rubrique Actualités.
 
 
 
 
 
Chiffre du mois : essor sur le marché de l‘emploi
 
Le recrutement s’accélère: en janvier la publication d’annonces d’emploi en Belgique a augmenté de 27% par rapport à décembre 2020. Vous aurez donc de grandes facilités pour placer vos candidats.
 
Période d’analyse : 01-01-2020 – 31-12-2020
Source : Analyse de 15 médias imprimés, 13 sites d'emploi en ligne ; Actiris, LeForem et VDAB
Chiffre du mois
 
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez identifier de nouveaux clients en un clic, placer rapidement vos candidats et avoir une vision transparente du marché. Demandez dès maintenant votre test gratuit!
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 60  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aller en haut