Newsletter

Jobmarkt Newsletter - Marché de l'emploi De meest gezochte arbeidskrachten in 2020 in de regio's - Les professionnels spécialisés les plus recherchés dans les régions
 
 
index advertsdata
Jobmarkt België
Mei 2022
 
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling van de jobmarkt: April 2022 versus april 2021
Gebruikersanalyse: dit zijn de functies waar recruiters naar op zoek zijn
Gratis whitepaper: actieve plaatsing in tijden van een tekort aan kandidaten
 
 
 
Ontwikkeling van de jobmarkt:
April 2022 versus april 2021
Aantal gepubliceerde vacatures stijgt sterk
 
Recruitmentbudget neemt eveneens toe
 
Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 2 gedrukte media, 14 online-media
 
 
 
 
 
Gebruikersanalyse: dit zijn de functies waar recruiters naar op zoek zijn
Laten we eens een blik werpen op het laatste nieuws uit de arbeidsmarkt voordat de kantoren leeglopen tijdens de zomermaanden. Met behulp van de tool index Advertsdata kunnen we kijken wat onze gebruikers motiveert en wat hun meest gebruikte zoekopdrachten zijn: welke functies worden het meest gezocht door recruiters?

In de afgelopen 90 dagen zijn er meer dan 618.000 zoekopdrachten naar profielen uitgevoerd met behulp van onze tool. Hiervan betroffen zo’n 19.000 zoekopdrachten managementfuncties (3% van het totaal), ongeveer 33.000 betroffen de beroepssector (meer dan 5% van het totaal), maar de overgrote meerderheid van de zoekopdrachten betrof rechtstreeks de functie (meer dan 255.000 zoekopdrachten, ofwel 41% van het totaal). Het lijkt er dan ook op dat recruiters en HR-consultants erg gefocust blijven op de functietitel. Maar een andere insteek, zoals bij het zoeken de focus leggen op de competenties van de kandidaat, helpt om een diepgaandere zoekopdracht uit te voeren en concrete competenties uit te lichten (bijvoorbeeld SAP, renovatie van gebouwen, Excel) of te zoeken op arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld thuiswerkdagen, kinderopvang). Op deze manier kun je vacatures vinden die goed overeenkomen met jouw kandidatenpool!

Laten we nog een stapje verder gaan: welke functies werden het meest gezocht door recruiters in de afgelopen 3 maanden? Bij deze de top 7 zoekopdrachten:
 
 
 
 
 


Het volume van deze zoekopdrachten lijkt erop te wijzen dat dit de meest gezochte functies zijn, een zegen voor HR-specialisten die beschikken over een gespecialiseerde kandidatenpool. Recruiters die minder aanbod hebben in deze sectoren dienen twee keer na te denken voordat ze een wervingsopdracht aannemen voor een van deze veel gezochte functies!

Met de tool index Advertsdata kun je vooraf beter inschatten of een wervingsopdracht de moeite waard is en kun je bedrijven vinden die op zoek zijn naar het soort kandidaten uit jouw talent pool. Ervaar het zelf!
 
 
 
 
Gratis whitepaper: actieve plaatsing in tijden van een tekort aan kandidaten
 
Wacht niet langer op opdrachten, maar benut uw kandidatenpool ten volle! Wat moet u daarvoor doen? Kies voor active placement!

In onze populaire whitepaper geven wij u vanuit onze verkoopervaring praktisch advies over hoe u besluitvormers echt kunt bereiken en overtuigen.

Download nu onze gratis whitepaper!
White Paper: “No more cold calling”
 
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
index Advertsdata
Marché de l'emploi Belgique
Mai 2022
 
 
 
 
Nos thèmes:
 
Évolution du marché de l’emploi : avril 2022 par rapport à avril 2021
Analyse utilisateurs : ces postes que les recruteurs s’arrachent
Livre blanc : placement actif ciblé vs pénurie de candidats
 
 
 
Évolution du marché de l’emploi :
avril 2022 par rapport à avril 2021
Nombre d’annonces publiées en hausse
 
Budget recrutement également en hausse

Offres d'emploi et budget de publication d'annonces
Source : analyse de 2 médias imprimés, 14 sites d'emploi en ligne
 
 
 
 
 
Analyse utilisateurs : ces postes que les recruteurs s’arrachent
Et si on jetait un coup d’œil sur les dernières infos du marché de l’emploi avant les vacances d’été ? Voyons ce qui motive les utilisateurs d’Advertsdata et quelles sont les recherches les plus fréquentes : quels postes sont les plus recherchés par les intermédiaires du recrutement ?

Sur les 90 derniers jours, notre outil a facilité plus de 618 000 recherches de profils. Parmi elles, environ 19 000 concernaient des postes d’encadrement (soit 3% des recherches) ; environ 33 000 concernaient les catégories professionnelles (soit plus de 5% des recherches) – et la majorité des requêtes concernaient directement le poste (plus de 255 000 recherches soit 41%). Ces requêtes laissent supposer que les cabinets de recrutement et les consultants RH restent focalisés sur l’intitulé du poste. Ceux qui décident d'adopter une approche axée sur les compétences ou qualifications des candidats peuvent utiliser la recherche en texte plein et rechercher par exemple des compétences concrètes (par ex. SAP, nettoyage de bâtiments, MS Excel) ou des avantages (par ex. télétravail, garde d'enfants) afin d'identifier précisément les postes qui correspondent à leur propre vivier de candidats.

Allons un peu plus loin : à quels postes les recruteurs se sont-ils le plus intéressés sur les 3 derniers mois ? Voici le top 7 des volumes de recherche :
 
 
 
 
 
Ces volumes de recherche élevés laissent penser que ces postes sont les plus recherchés – une aubaine pour ceux qui disposent d’un vivier de candidats spécialisés. Les recruteurs moins bien dotés dans ce domaine devraient y réfléchir à deux fois avant d’accepter une mission de recherche pour ces postes très disputés sur le marché de l’emploi.

Notre solution Advertsdata à évaluer à l'avance les missions qui en valent la peine et à identifier les entreprises qui recherchent exactement les profils de vos candidats. Essayez et vous verrez !
 
 
 
 
Livre blanc : placement actif ciblé vs pénurie de candidats
 
Ne plus s’attarder à répondre à des commandes irréalistes mais exploiter son vivier de candidats : et si le placement actif devenait une stratégie à part entière ?

Ce guide vous explique comment un appel sortant peut s’avérer un deal gagnant-gagnant. Nous vous aidons, grâce à des conseils pratiques, à atteindre et convaincre les décisionnaires.

Téléchargez gratuitement notre livre blanc dès maintenant !
 Livre blanc :  « Plus jamais de démarchage téléphonique »
 
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez identifier de nouveaux clients en un clic, placer rapidement vos candidats et avoir une vision transparente du marché. Demandez dès maintenant votre test gratuit !
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 60  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -