Marché de l’emploi
Belgique Mai 2020

Jobmarkt Newsletter Mei 2020 - Marché de l'emploi Mai 2020 De top 5 branches: hier worden op dit moment de meeste geschoolde arbeidskrachten gezocht
 
 
Jobmarkt België
Mei 2020
 
 
 
Jobmarkt Newsletter 05/2020
 
De top 5 branches:
 
hier worden op dit moment de meeste geschoolde arbeidskrachten gezocht
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling van de jobmarkt in april
De top 5 branches met de meeste vacatures
Cijfer van de maand: Jobadvertenties per dag in april
 
 
 
Ontwikkeling van de jobmarkt in april
Aantal geplaatste advertenties stabiel sinds begin april
 
Advertentieomzetten stijgen weer na een daling
 
Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 33 gedrukte media, 20 online-media, ongeveer 3.300 websites van bedrijven en diensten
 
 
 
 
 
De top 5 branches met de meeste vacatures
 
De lockdown heeft niet op alle branches dezelfde impact. In sommige sectoren van de economie blijven HR-afdelingen intensief zoeken naar nieuwe werknemers.

In april was veruit de grootste vraag in de menselijke gezondheidszorg, met bijna 4.100 gepubliceerde vacatures om artsen en verpleegkundigen aan te trekken die zo dringend nodig waren. De groot- en detailhandel en de automobielindustrie (ongeveer 1.800 jobs) en de freelance, wetenschappelijke en technische dienstverlening (ongeveer 1.500 jobs) hebben ook talrijke advertenties geplaatst. Ook in de informatie- en communicatiesector (ongeveer 1.400 jobs) en in de industrie (ongeveer 1.300 jobs) werd een groot aantal jobadvertenties gepubliceerd.

In deze vijf branches liggen er goede kansen voor u om nieuwe klanten te vinden en uw kandidaten te plaatsen. Wees daarom actief! De bedrijven die momenteel werknemers nodig hebben, zijn te vinden in index Advertsdata: Neem direct contact met hen op en behaal een voorsprong op de concurrentie.
 
 
 
Top 5 beroepsgroepen volgens vacatures (HR-dienstverlener uitsluiten)

Analyseperiode: 01.04.–30.04.2020
Bron: 32 gedrukte media, 15 online-media
 
 
 
 
 
 
Cijfer van de maand: Jobadvertenties per dag in april
 
Corona of geen corona: recruiting gaat door. In april werden in België gemiddeld 4.768 jobadvertenties per dag geplaatst.
 
Bron: 33 gedrukte media, 20 jobbeuzen, ongeveer 3.000 websites van bedrijven en diensten
Cijfer van de maand
 
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
Marché de l'emploi Belgique
Mai 2020
 
 
 
index Advertsdata Newsletter 05/2020
 
Top 5 des secteurs :
 
Voici les secteurs qui recherchent actuellement le plus de personnel qualifié
 
 
 
 
Nos thèmes:
 
Évolution du marché de l'emploi en avril
Le Top 5 des secteurs avec le plus grand nombre d'offres d'empoi
Chiffre du mois :
Annonces d'offres d'emploi par jour en avril
 
 
 
Évolution du marché de l'emploi en avril
Stabilité de publication d'offres depuis le début du mois d'avril
 
Les chiffres d'affaires liés aux annonces à nouveau en hausse après une baisse
 
Offres d'emploi et budget de publication d'annonces
Base : Analyse de 33 agences de presse écrite, 20 sites d'emploi en ligne et environ 3 300 sites Web d'entreprises
 
 
 
 
 
Top 5 des catégories professionnelles pour les jeunes professionnels
 
Tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon par la pandémie de coronavirus. Dans certains secteurs économiques, les responsables des ressources humaines continuent à rechercher intensivement de nouveaux employés.

En avril, c'est dans le secteur des activités pour la santé humaine que la demande a été de loin la plus forte, avec près de 4 100 postes vacants annoncés pour recruter les médecins et les infirmières dont on a si urgemment besoin. Le commerce et l'industrie automobile (environ 1 800 emplois) et les services indépendants, scientifiques et techniques (environ 1 500 emplois) ont également publié de nombreuses annonces. Un grand nombre d'annonces d'offres d'emploi ont également été publiées dans le secteur de l'information et de la communication (environ 1 400 emplois) et dans l'industrie manufacturière (environ 1 300 emplois).

Dans ces cinq secteurs, de bonnes opportunités vous attendent pour trouver de nouveaux clients et placer vos candidats. Alors, soyez actifs ! Vous trouverez les entreprises actuellement à la recherche de collaboratrices et de collaborateurs dans l´index Advertsdata: Prenez contact directement avec elles et obtenez un avantage sur la concurrence.

 
 
 

Top 5 des catégories professionnelles par offres d'emplois (sans pro. du recrutement)

Période d’analyse : 01.04.2020–30.04.2020
Base : Analyse de 32 médias imprimés, 15 médias en ligne
 
 
 
 
 
 
Chiffre du mois: Annonces d'offres d'emploi par jour en avril
 
Coronavirus ou pas – le recrutement continue : En avril, une moyenne de 4 768 annonces d'offres d'emploi ont été publiées par jour en Belgique.

 
Base: Analyse de 33 médias imprimés, 20 médias en ligne et 3000 sites carrières d'entreprises
Chiffre du mois
 
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez identifier de nouveaux clients en un clic, placer rapidement vos candidats et avoir une vision transparente du marché. Demandez dès maintenant votre test gratuit!
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 60  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -