Marché de l’emploi
Belgique Août 2020

Jobmarkt Newsletter - Marché de l'emploi Met gratis gids voor uw telefonische werving - guide gratuit pour gagner de nouveaux clients
 
 
index advertsdata
Jobmarkt België
Augustus 2020
 
 
 
Jobmarkt Newsletter
 
Waar wordt harder gezocht naar personeel:
 
dit was de top 5 van juli
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling van de jobmarkt in juli
De top 5 van bedrijven met een hogere vraag naar personeel
Gratis gids voor uw telefonische werving
Cijfer van de maand: Adverterende bedrijven per dag
 
 
 
Ontwikkeling van de jobmarkt in juli
Aantal advertenties groeit weer licht na daling
 
Ook advertentieomzetten nemen weer toe
 
Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 17 gedrukte media, 20 online-media, ongeveer 4.700 websites van bedrijven en diensten
 
 
 
 
 
De top 5 van bedrijven met een hogere vraag naar personeel
 
De economie trekt aan. Bedrijven zoeken weer meer naar nieuw personeel vanwege het economisch herstel. We hebben de top-adverteerders van juli bekeken die qua advertenties een duidelijk positief verschil met juni lieten zien.

Het resultaat: Met circa 430 vacatures in juli staat energieleverancier Engie helemaal bovenaan. Hier worden zowel technici (m/v) als medewerkers (m/v) voor projectmanagement en sales gezocht. Ook bij SAP Belgium, het Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC), de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en Buurtslagers werden de activiteiten op de vacaturemarkt in juli duidelijk geïntensiveerd – IMCE publiceerde zelfs vijf maal zoveel vacatures als de maand ervoor.

Via index Advertsdata kunt u ook zelf heel makkelijk ontdekken bij welke bedrijven in uw regio meer vraag is naar personeel: Ga naar “Ondernemingen zoeken”, klik op “Overige filters” en activeer “Basis: Aantal posities gegroepeerd” onder “Advertentiestijging”. Met deze kennis optimaliseert u uw werving en beschikt u over een doorslaggevend concurrentievoordeel.
 
 
 
Top 5 van bedrijven met de meeste vacatures in juli en een positieve ontwikkeling ten opzichte van juni 2020

Analyseperiode: 01.06.2020 – 31.07.2020
Bron: 33 gedrukte media, 20 online-media, ongeveer 4.400 websites van bedrijven en diensten
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder Actueel.
 
 
 
 
 
Gratis gids voor uw telefonische werving
 
De volgende situatie komt u ongetwijfeld bekend voor: u wilt de eindverantwoordelijke spreken om hem/haar te overtuigen van uw kandidaten, geweldige tools en waardevolle service. Ze willen u echter niet meteen doorverbinden.

Met de juiste strategie overtuigt u echter ook zeer hardnekkige gatekeepers. Oliver Saul, Chief Strategy Officer van de index Gruppe, geeft waardevolle tips in onze Engelstalige gids „Straight to the decision-maker. Bypassing the gatekeeper with nine strategies”.

Gids nu gratis downloaden

White Paper Straight to the decision-maker
 
 
 
 
Cijfer van de maand: Adverterende bedrijven per dag
 
In juli publiceerden gemiddeld 492 Belgische bedrijven per dag nieuwe vacatures.

 
Bron: 33 gedrukte media, 20 online-media, ongeveer 4.400 websites van bedrijven en diensten
Adverterende bedrijven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
index Advertsdata
Marché de l'emploi Belgique
Août 2020
 
 
 
index Advertsdata Newsletter
 
Le Top 5 des entreprises qui recherchent actuellement le plus de candidats
 
 
 
 
 
Nos thèmes:
 
Évolution du marché de l'emploi en juillet
Le Top 5 des entreprises ayant des besoins accrus en personnel
Guide gratuit : comment gagner de nouveaux clients
Chiffre du mois : nombre d'entreprises ayant publié des annonces par jour
 
 
 
Évolution du marché de l'emploi en juillet
Publication d'annonces en légère augmentation
après une baisse ces derniers mois
 
Le chiffre d'affaires des annonces augmente à nouveau
 
Offres d'emploi et budget de publication d'annonces
Base : analyse de 17 agences de presse écrite, 20 sites d'emploi en ligne et environ 4 700 sites Web d'entreprises
 
 
 
 
 
Le Top 5 des entreprises ayant des besoins accrus en personnel
 
L'économie se redresse. Les entreprises sont donc de plus en plus à la recherche de nouveaux candidats pour la reprise économique. Nous avons extrait le top des annonceurs, dont la publication d’annonces en juillet a sensiblement augmenté par rapport au mois de juin.

Le résultat : En annonçant environ 430 postes vacants en juillet, le fournisseur d'énergie Engie est en tête du classement, recherchant du personnel parmi les techniciens, mais aussi dans la gestion de projets et les ventes. SAP Belgique, Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC), la Compagnie nationale des chemins de fer belges et Buurtslagers figurent également parmi les entreprises qui ont une fois de plus sensiblement accru leurs activités sur le marché de l'emploi en juillet. IMCE a même publié près de cinq fois plus d'offres d'emplois que le mois précédent.

Dans index Advertsdata, vous pouvez aussi facilement voir par vous-même quelles entreprises dans votre région ont des besoins accrus en personnel : dans la recherche d'entreprise, cliquez sur « Plus de filtres » et activez le bouton « Données de base : annonces groupées » sous « Augmentation des annonces ». Grâce à ces connaissances, vous pouvez optimiser votre prospection et vous assurer un avantage décisif sur la concurrence.
 
 
 
Top 5 des entreprises ayant publié le plus grand nombre d'offres d'emploi en juillet et une évolution positive par rapport à juin 2020

Période d’analyse : 01-06-2020 – 31-07-2020
Base : analyse de 33 agences de presse écrite, 20 sites d'emploi en ligne et environ 4 400 sites Web d'entreprises
 
Pour plus d’informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique Actualités.
 
 
 
 
 
Guide gratuit : comment gagner de nouveaux clients
 
Cette situation vous est certainement familière : vous voulez convaincre un décisionnaire au téléphone du potentiel de vos candidats et de la qualité de vos services. Mais la personne à l'accueil fait barrage.

Avec la bonne stratégie, vous pouvez accéder directement à votre interlocuteur principal. Oliver Saul, directeur général des ventes du Groupe index, vous prodigue de précieux conseils dans notre Guide « Arrivez directement au décisionnaire : passez le barrage de l'accueil grâce à neuf stratégies ».

Téléchargez le guide maintenant et gratuitement !

Guide Arrivez directement au décisionnaire
 
 
 
 
Chiffre du mois : nombre d'entreprises ayant publié des annonces par jour
 
En juillet, 492 entreprises en moyenne ont publié chaque jour de nouvelles offres d'emploi en Belgique.

 
Base : analyse de 33 agences de presse écrite, 20 sites d'emploi en ligne et environ 4 400 sites Web d'entreprises
Chiffre du mois
 
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez identifier de nouveaux clients en un clic, placer rapidement vos candidats et avoir une vision transparente du marché. Demandez dès maintenant votre test gratuit!
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 60  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -