Marché de l’emploi
Belgique Avril 2020

Jobmarkt België/Belgique Elke crisis biedt ook kansen: Hier wordt personeel gezocht en geld ter beschikking gesteld
 
 
Jobmarkt België
April 2020
 
 
 
Jobmarkt Newsletter
 
Elke crisis biedt ook kansen:
 
Hier wordt personeel gezocht en geld ter beschikking gesteld
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
Investeringen in jobadvertenties – de top 5 beroepsgroepen
Tip van de maand: Hoe u sterker uit de corona-fase komt
 
 
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
Daling van het aantal advertenties
 
Advertentieomzetten eveneens gedaald
 
Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 38 gedrukte media, 11 online jobbeurzen
 
Meer informatie over de ontwikkeling van de vacaturemarkt in de afgelopen 12 maanden vindt u hier.
 
 
 
 
 
Investeringen in jobadvertenties – deze vijf beroepsgroepen staan aan de top
 
Ondanks de gespannen economische situatie zijn veel bedrijven nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers. In maart bedroeg de totale omzet uit jobadvertenties in België, de uitzendbureaus niet meegerekend, bijna 14 miljoen euro. Belgische bedrijven investeerden het meeste geld, meer dan 1,9 miljoen euro, in advertenties voor projectmanagers. Hun uitgaven waren ook hoog in de gezondheids- en sociale sector (bijna 1,7 miljoen euro) voor de aanwerving van dringend benodigde zorgpersoneel, en in technische beroepen (ongeveer 1,6 miljoen euro). Hetzelfde geldt voor jobadvertenties in de branches bouwwezen/ambacht en verkoop (elk ongeveer 1,4 miljoen euro).

Deze cijfers laten zien: Er wordt nog steeds veel geïnvesteerd in de aanwerving van personeel. Vooral medewerkers uit de bovengenoemde branches worden momenteel dringend gezocht – en daarom zijn uw kansen om hier kandidaten te plaatsen bijzonder goed.
 
 
 
Top 5 beroepsgroepen op basis van advertentieomzetten

Analyseperiode: 01.03.2020 – 31.03.2020
Bron: 32 gedrukte media, 17 online-media
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder Actueel.
 
 
 
 
 
 
Tip van de maand: Hoe u sterker uit de corona-fase komt
 
We voelen op dit moment allemaal de gevolgen van corona. War vaak wordt vergeten: Elke crisis heeft ook winnaars. Het hangt allemaal af van de maatregelen die nu worden genomen.

Onze tip van de maand is daarom simpel: Wees actief! Wacht niet tot uw klanten naar u toe komen met een opdracht, maar zoek zelf naar mogelijkheden om uw kandidaten te plaatsen. De eenvoudigste manier om dit te doen is met index Advertsdata: In onze vacaturebank kunt u zien welke bedrijven in de huidige fase ook op zoek zijn naar medewerkers en kunt u direct contact met hen opnemen.

Gebruik de tijd nu om er het beste van te maken! Als u nog ondersteuning nodig heeft – bijvoorbeeld verdere gegevens over de huidige ontwikkelingen op de jobmarkt of verkooptips voor uw acquisitie – neem dan contact met ons op.
 


Tip van de maand
 
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
Marché de l'emploi Belgique
Avril 2020
 
 
 
index Advertsdata Newsletter
 
Chaque crise offre aussi des opportunités:
 
Voici où est recherché du personnel – Profitez-en !
 
 
 
 
Nos thèmes:
 
Évolution du marché de l'emploi
Investissement dans la publication d‘annonces – Le Top 5 des catégories professionnelles
Conseil du mois: Comment sortir
gagnant de cette crise?
 
 
 
Évolution du marché de l'emploi
Diminution du nombre d’offres d’emploi
 
Diminution du budget de publication d'annonces
 
Offres d'emploi et budget de publication d'annonces
Base : Analyse de 38 médias imprimés, 11 sites d'emploi
 
Vous obtiendrez ici davantage d’informations sur l'évolution du marché de l’emploi au cours des 12 derniers mois.
 
 
 
 
 
Investissement dans la publication d‘annonces – Le Top 5 des catégories professionnelles où le plus d’argent est investi
 
Malgré le contexte économique tendu, les entreprises continuent à avoir besoin de personnel et sont donc à la recherche de bons candidats. En mars, les entreprises dépensaient en tout presque 14 millions d’euros pour rendre visibles leurs offres d’emploi sur le marché belge (sans prendre en compte les intermédiaires du recrutement). Les entreprises belges ont attribué plus de 1,9 million d’euros dans la publication d’annonces pour recruter des profils en Organisation / Gestion de projets. Beaucoup d’argent a également été investi pour les profils en Santé, Médecine, Social (presque 1,7 million d’euros), encore davantage nécessaires ces derniers temps, et en Ingénierie, Architecture & Technique (environ 1,6 million). Idem pour les offres d’emploi en Construction, Artisanat et en Vente et distribution (environ 1,4 million chacune).

Les chiffres le montrent bien : Les budgets investis pour le recrutement de personnel n’arrêtent pas de croître. Et notamment, dans les catégories professionnelles citées ci-dessus – Vos chances de placement y sont par conséquent particulièrement bonnes.
 
 
 

Top 5 des catégories professionnelles selon le budget de publication d’annonces

Période d’analyse : 01.03.2020 – 31.03.2020
Base : Analyse de 32 médias imprimés, 17 médias en ligne
 
Pour plus d’informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique Actualités.
 
 
 
 
 
 
Conseil du mois: Comment sortir gagnant de cette crise ?
 
Nous ressentons tous malheureusement les effets du Corona Virus en ce moment. Ce qui est souvent oublié est que chaque crise nous rend plus fort – Certains peuvent même en sortir gagnants. Ceci dépend des mesures prises à l’échelle de votre entreprise.

Notre conseil du mois est donc simple : Soyez proactif ! N’attendez pas que vos clients fassent appel à vos services, mais cherchez dès à présent où sont vos possibilités de placement pour vos candidats. Pour y procéder en un temps record, nous vous conseillons d’utiliser index Advertsdata : Dans notre solution digitale, découvrez l’ensemble des entreprises qui recrutent malgré la crise et contactez-les directement.

Tentez d’utiliser cette période au mieux pour en faire ressortir le meilleur ! Si vous souhaitez davantage de conseils de notre part ou de données sur le marché du recrutement, n’hésitez pas à nous contacter.


Conseil du mois
 
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez identifier de nouveaux clients en un clic, placer rapidement vos candidats et avoir une vision transparente du marché. Demandez dès maintenant votre test gratuit!
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 60  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -