Marché de l’emploi
Belgique Décembre 2019

Kerstmis staat voor de deur – ook op de jobmarkt? Noel approche – aussi dans les offres d’emploi ?
 
 
Jobmarkt België
December 2019
 
 
 
Jobmarkt Newsletter
 
Kerstmis staat voor de deur

– ook op de jobmarkt?
 
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
Kerst op de jobmarkt
Cijfer van de maand: 107 servers
 
 
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
Duidelijk minder jobadvertenties
 
De advertentieomzetten lopen terug
 
Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 50 gedrukte media, 14 online jobbeurzen
 
Meer informatie over de ontwikkeling van de vacaturemarkt in de afgelopen 12 maanden vindt u hier.
 
 
 
 
 
Kerst op de jobmarkt
 
Kerst op de jobmarkt
 
Nog maar een paar dagen, dan is het alweer kerst. Bij index zijn wij al lang in de kerststemming, maar is deze stemmige tijd ook op de jobmarkt een thema?

Wij hebben eens gekeken hoe vaak bedrijven vacatures uitschrijven, die betrekking hebben op de komende feestdagen. In november werd “Kerst” in 2.132 vacatures genoemd, bijvoorbeeld als de sollicitanten een kerstgratificatie werd geboden. Ook zijn er daarbij jobadvertenties vermeld voor tijdelijke werkzaamheden bij de pakketbezorging, de verkoop van kerstbomen en zelfs promotorjobs als kerstman.

 
 
 
In index Advertsdata kunt u dankzij de filters voor de advertentieteksten zoeken naar trefwoorden in de jobadvertenties. Voer gewoon een of meerdere trefwoorden in en start uw zoekopdracht. Bijvoorbeeld: als u een Java-expert wilt plaatsen, dient u absoluut het trefwoord “Java” in uw zoekopdracht op te nemen. U vindt dan de bedrijven, die specifiek medewerkers met deze vaardigheid nodig hebben.
 
Bron: 67 gedrukte media, 21 online jobbeurzen
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder Actueel.
 
 
 
 
 
 
Cijfer van de maand
 
Onze gegevens over de jobmarkt worden op
in totaal 107 servers opgeslagen en verwerkt! Zij hebben er dit jaar al voor gezorgd, dat meer dan 38 miljoen jobadvertenties uit 10 Europese landen in de advertsdata van index te vinden zijn.

Cijfer van de maand
 
 
 
Terwijl onze servers tijdens de kerstdagen op volle kracht doorwerken, nemen wij een kleine pauze: tussen 24-12-2019 en 01-01-2020 is ons bedrijf gesloten, wij staan vanaf 02-01-2020 dan weer voor u klaar.

Ons gehele team wenst u fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar!
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marché de l'emploi Belgique : Évolution du marché de l'emploi – "Noël" sur le marché du travail – Chiffre du mois : 107 serveurs
 
 
Marché de l'emploi Belgique
Décembre 2019
 
 
 
top secteurs
 
Noel approche

– aussi dans les offres d’emploi ?
 
 
Nos thèmes:
 
evolution Évolution du marché de l'emploi
"Noël" sur le marché du travail
Chiffre de l'emploi Chiffre du mois :
107 serveurs
 
 
 
Évolution du marché de l'emploi
Diminution du nombre d’offres d’emploi
 
Chiffre d’affaires des annonces en baisse
 

Base : Analyse de 50 médias imprimés et 14 médias en ligne
 
Vous obtiendrez ici davantage d’informations sur l'évolution du marché de l’emploi au cours des 12 derniers mois.
 
 
 
 
 
"Noël" sur le marché du travail
 
Noël sur le marché du travail
 
Encore quelques jours et c'est Noël ! Chez index, nous sommes dans l'ambiance de Noël depuis longtemps, mais qu’en-est-il sur le marché du travail ?

Nous avons examiné la fréquence à laquelle les entreprises cherchent à pourvoir des postes spécifiquement pour cette période. En novembre, "Noël" a été mentionné dans 2.132 offres d'emploi - par exemple, lorsque des primes de Noël sont offertes aux nouveaux collaborateurs. Il y a aussi des annonces pour des emplois saisonniers dans la livraison de colis, les ventes d'arbres de Noël et même des emplois d’animateurs en tant que Père Noël.
 
 
 
Dans notre solution de prospection index Advertsdata, vous pouvez rechercher des mots-clés dans les offres d'emploi à l'aide de la fonctionnalité « Filtrer par mots-clés dans l’annonce ». Entrez simplement un ou plusieurs mots-clés et lancez la recherche. Par exemple : Si vous voulez placer un expert Java, vous devez absolument inclure le mot-clé "Java" dans votre recherche. Vous trouverez alors les entreprises qui ont spécifiquement besoin d'employés possédant cette compétence.
 
Base : Analyse de 67 médias imprimés et 21 médias en ligne
 
Pour plus d’informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique Actualités.
 
 
 
 
 
 
Chiffre du mois
 
Nos données du marché du travail sont traitées et stockées sur un total de 107 serveurs ! Cette année, ils ont fait en sorte que plus de 38 millions d'offres d'emploi provenant de 10 pays européens puissent être trouvées dans index Advertsdata.

Chiffre du mois
 
 
 
Pendant que nos serveurs continuent à travailler dur pendant la période de Noël, nous prenons une courte pause : entre le 24 décembre et le 1e janvier, nous sommes en vacances, mais nous serons de nouveau là pour vous à partir du 2 janvier.

Toute l'équipe vous souhaite des vacances reposantes et une bonne année !
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez identifier de nouveaux clients en un clic, placer rapidement vos candidats et avoir une vision transparente du marché. Demandez dès maintenant votre test gratuit!
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 60  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -