Marché de l’emploi
Belgique Janvier 2020

Dit waren de meest gezochte arbeidskrachten in 2019 - Jobmarkt België: Dit waren de meest gezochte arbeidskrachten in 2019
 
 
Jobmarkt België
Januari 2020
 
 
 
 
De top 3 beroepsgroepen:

Dit waren de meest gezochte arbeidskrachten in 2019
 
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
De top 3 beroepsgroepen in 2019
Feature van de maand: Verlengde advertenties
 
 
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
Daling van het aantal advertenties
 
Advertentieomzetten gedaald
 
Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 35 gedrukte media, 12 online jobbeurzen
 
Meer informatie over de ontwikkeling van de vacaturemarkt in de afgelopen 12 maanden vindt u hier.
 
 
 
 
 
De top 3 beroepsgroepen in 2019
 
De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij, maar we willen nog een keer terugkijken op 2019. Welke arbeidskrachten werden het meeste gevraagd in België? Onze jobmarktanalyse laat zien: Met bijna 499.000 advertenties werden de meeste jobadvertenties geplaatst voor werknemers in de sector bouwwezen/ambacht. Daarna volgen jobadvertenties voor technische specialisten zoals elektronicamonteurs en ingenieurs met zo'n 242.000 advertenties. De distributie/verkoop staat op de derde plaats met bijna 237.000 advertenties.

Het is ook interessant dat het aandeel van de verlengde advertenties hier vrij hoog was: In alle drie de beroepsgroepen werd meer dan elke tiende advertentie op een jobboard of in een krant na afloop van de termijn vernieuwd, bijvoorbeeld na 90 dagen. Overigens was dit cijfer het hoogst in de beroepsgroep IT/telecommunicatie met ongeveer 17 procent. Dit cijfer illustreert nogmaals hoe moeilijk het voor bedrijven en uitzendbureaus is om deze arbeidskrachten te werven.

 
 
 
Top 3 beroepsgroepen met aantal jobadvertenties en aandeel van verlengde advertenties

Analyseperiode: 01.01.–31.12.2019
Bron: 54 gedrukte media, 14 online-media
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder Actueel.
 
 
 
 
 
Feature van de maand: Verlengde advertenties
De verlengde advertenties zijn een functie in de index Advertsdata die u ook kunt gebruiken voor uw klantenonderzoek en -werving. Dit stelt u in staat om de bedrijven te identificeren die de grootste moeilijkheden ondervinden om een bepaalde vacature in te vullen.
 
Bijvoorbeeld:

U wilt uw kandidaat, die een elektricien/elektronicamonteur is, plaatsen. Voer het trefwoord "Elektricien" en de gewenste locatie in onder "Vacatures zoeken". Activeer het veld "Alleen verlengde advertenties" onder "Overige filters".

U krijgt dan alle huidige vacatures te zien die al verlengd moesten worden omdat er geen geschikte kandidaat werd gevonden.
Feature van de maand: Verlengde advertenties
 
Het zijn juist deze bedrijven die u dan actief moet aanbieden aan uw kandidaten – want de beste kansen op een succesvolle plaatsing zijn natuurlijk bij bedrijven die al tijd en geld hebben geïnvesteerd in de zoektocht naar personeel. De contactgegevens zijn te vinden in index-advertsdata direct links van de jobadvertentie.
 
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
Marché de l'emploi Belgique
Janvier 2020
 
 
 
 
Top 3 des catégories professionnelles:

Les profils les plus recherchés en 2019
 
 
 
 
Nos thèmes:
 
Évolution du marché de l'emploi
Top 3 des catégories professionnelles en 2019
Fonctionnalité du mois :
Annonces prolongées
 
 
 
Évolution du marché de l'emploi
Diminution du nombre d’offres d’emploi
 
Diminution du chiffre d’affaires des annonces
 
Offres d'emploi et le chiffre d'affaires généré par les annonces,
Base : Analyse de 35 médias imprimés, 12 sites d'emploi
 
 
 
 
Top 3 des catégories professionnelles en 2019
 
Le premier mois de cette nouvelle année est déjà derrière nous, mais nous souhaitions quand même jeter un dernier coup d’œil sur l’année 2019. Quels ont été les profils les plus recherchés en Belgique ? Notre analyse du marché de l’emploi montre qu’avec presque 499 000 annonces publiées, les profils en construction et artisanat ont été les plus recherchés. Arrivent ensuite les profils techniques comme électricien et ingénieur avec environ 242 000 offres d’emploi. La vente et distribution se place en troisième place avec presque 237 000 annonces.

Il est également intéressant d‘observer la part des annonces prolongées qui est très importante : dans les trois catégories professionnelles les plus recherchées en 2019, plus d’un dixième des annonces ont été remises en ligne après expiration de la période classique de parution sur une site d’emploi ou dans un journal, par exemple 90 jours. Le pourcentage d’annonces prolongées le plus important s’élève à 17% et concerne le secteur informatique et télécommunications. Ce chiffre illustre une fois de plus la difficulté pour les entreprises et les intermédiaires du recrutement de recruter ces spécialistes.

 
 
 
Top 3 des catégories professionnelles avec nombre d’annonces et part d’annonces prolongées

Période d’analyse : 01.01.2019–31.12.2019
Base : Analyse de 54 médias imprimés, 14 médias en ligne
 
Pour plus d’informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique Actualités.
 
 
 
 
 
Fonctionnalité du mois : Annonces prolongées
L’identification des annonces prolongées est une fonctionnalité de notre solution de prospection index Advertsdata que vous avez la possibilité d’utiliser pour votre prospection commerciale. Cela vous permet de cibler les entreprises ayant le plus de difficultés à pourvoir un poste vacant spécifique.
 

Par exemple :

Vous souhaitez placer l’un de vos candidats qui est électricien. Indiquez simplement le mot-clé « électricien/électronicien » sous l’onglet « Rechercher des annonces », ainsi que le lieu d’affectation désiré du poste.

Activez dans la section « Plus de filtres » le champ « Que les annonces prolongées ». Il vous sera montré uniquement les offres d’emploi qui ont déjà été prolongées, parce qu’aucun bon candidat a été trouvé.
 
Ce sont précisément à ces entreprises que vous devez ensuite proposer activement votre candidat - car vous avez évidemment de meilleures chances de placer votre candidat avec des entreprises qui ont déjà investi du temps et de l'argent dans la recherche du bon profil. Les coordonnées de l’entreprise se trouvent dans index Advertsdata à gauche de l’offre d'emploi.
 
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez identifier de nouveaux clients en un clic, placer rapidement vos candidats et avoir une vision transparente du marché. Demandez dès maintenant votre test gratuit!
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 60  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -