Marché de l’emploi
Belgique Juillet 2019

Meer dan de helft van de jobadvertenties voor de hoofdstadregio wordt door uitzendbureaus geplaatst - Plus de la moitié des annonces pour la région de Bruxelles-Capitale sont proposés par des cabinets de recrutement Le terme « Brexit » apparu dans les annonces d'offre d'emploi
 
 
Jobmarkt België
Juli 2019
 
 
 
jobadvertenties voor de hoofdstadregio
 
Meer dan de helft van de jobadvertenties voor de hoofdstadregio wordt door uitzendbureaus geplaatst
 
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Duidelijk minder jobadvertenties dan in dezelfde maand van vorig jaar; advertentieomzet eveneens sterk gedaald
Top-3 van de uitzendbureaus in de hoofdstadregio
Respons op advertenties: Prijs-/kwaliteitsverhouding van een advertentie
Cijfer van de maand: Aandeel van de jobadvertenties met de optie Home Office
 
 
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
Duidelijk minder jobadvertenties dan in dezelfde maand van vorig jaar
 
Advertentieomzet eveneens sterk gedaald
 
De duidelijke daling is herleidbaar tot het lagere aantal jobadvertenties op het jobboard streekpersoneel.be.

Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: evaluatie van 48 gedrukte en 13 online-media
 
Meer informatie over de ontwikkeling van de vacaturemarkt in de afgelopen 12 maanden vindt u hier.
 
 
 
 
 
Topadverteerders
Meer dan de helft van de jobadvertenties voor de hoofdstadregio wordt door uitzendbureaus geplaatst
 
In juni werd 51 % van de jobadvertenties die voor de regio Bruxelles-Capitale werden geplaatst, door uitzendbureaus gepubliceerd.

De top-3 van de uitzendbureaus die in juni jobadvertenties met arbeidsplaats in de regio Bruxelles-Capitale publiceerden:
 
 
 
 
381
 
vacatures
 
PagePersonell
 
 
 
 
 
283
 
vacatures
 
Manpower Belgium
 
 
 
 
 
236
 
vacatures
 
Robert Walters
 
 
 
 
 
Bron: evaluatie van 48 gedrukte en 18 online-media
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder Actueel.
 
 
 
 
 
Stemmingsbarometer
Prijs-/kwaliteitsverhouding van een advertentie iets slechter beoordeeld
 
De tevredenheid met de prijs-/kwaliteitsverhouding van een advertentie bij jobboards of jobmarktaanbieders:
 
Jobboards 2017-2018
 
juli 2017 tot en met juni 2018:
2,67
Jobboards 2018-2019
 
juli 2018 tot en met juni 2019:
2,85
 
Beoordeling op een schaal van 1 t/m 5 (1 beste, 5 slechtste)

Zodoende werd de prijs-/kwaliteitsverhouding dit jaar iets slechter beoordeeld dan vorig jaar.
 
 
 
 
 
 
Cijfer van de maand
 
In ca. 1 procent van de jobadvertenties in juni werd gewezen op de mogelijkheid om te werken in Home- Office.
 
Bron: evaluatie van 48 gedrukte en 18 online-media
Home Office
 
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
Marché de l'emploi Belgique
Juillet 2019
 
 
 
annonces pour la région de Bruxelles-Capitale
 
Plus de la moitié des annonces pour la région de Bruxelles-Capitale sont proposées par des cabinets de recrutement
 
 
 
Nos thèmes:
 
Beaucoup moins d'offres d'emploi que l'année précédente; forte diminution du chiffre d'affaires généré par les annonces
Top 3 des cabinets de recrutement dans la région de Bruxelles-Capitale
Résonance des annonces : Rapport qualité/prix d'un placement d'annonce
Chiffre du mois: Proportion d'offres d'emploi avec la possibilité de travail à domicile
 
 
 
Évolution du Marché de l'emploi
Beaucoup moins d'offres d'emploi que l'année précédente
 
Forte diminution du chiffre d'affaires généré par les annonces
 
Cette baisse significative est due à la diminution du nombre d'annonces publiées sur streekpersoneel.be.


Base : Analyse de 48 médias imprimés et 13 médias en ligne
 
Vous obtiendrez ici davantage d’informations sur l'évolution du marché de l’emploi au cours des 12 derniers mois.
 
 
 
 
 
Top Announceurs
Plus de la moitié des annonces pour la région de Bruxelles-Capitale sont proposés par des cabinets de recrutement
 
En juin, 51 % des offres publiées pour un emploi dans la région de Bruxelles-Capitale ont été diffusées par des cabinets de recrutement.

Top 3 des cabinets de recrutement ayant publié des annonces pour des emplois dans la région de Bruxelles-Capitale :
 
 
 
 
381
 
offres d'emploi
 
PagePersonell
 
 
 
 
 
283
 
offres d'emploi
 
Manpower Belgium
 
 
 
 
 
236
 
offres d'emploi
 
Robert Walters
 
 
 
 
 
Base : Analyse de 48 médias imprimés et 18 médias en ligne
 
Pour plus d’informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique Actualités.
 
 
 
 
 
Baromètre des tendances
Satisfaction du rapport qualité/prix d'un placement d'annonce en légère baisse
 
Satisfaction concernant le rapport qualité/prix d'une annonce placée auprès d’un jobboard ou d'un site d’offres d’emploi :
 
annonce 2017 - 2018
 
juillet 2017 à juin 2018 :
2,67
jobboard 2018-2019
 
juillet 2018 à juin 2019 :
2,85
 
Évaluation sur une échelle de 1 à 5 (1 exprimant une satisfaction parfaite, 5 reflétant une satisfaction nulle).

Par conséquence, le niveau de satisfaction du rapport qualité/prix d'un placement d'annonce a été légèrement moins bon cette année que l'année précédente.
 
 
 
 
 
 
Chiffre du mois
 
Près d’ 1 % des offres d'emploi de juin inclut la possibilité de travail à domicile.
 
Base : Analyse de 48 médias imprimés et 18 médias en ligne
Home Office
 
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez acquérir de nouveaux clients plus rapidement, placer plus rapidement vos candidats et avoir une visions transparente du marché. Dès maintenant demandez votre compte test gratuit!
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients rapidement et efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 61  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -