Marché de l’emploi
Belgique Juin 2020

Jobmarkt Newsletter Ju 2020 - Marché de l'emploi Juin 2020 Regio's vergeleken: Dit zijn de top-beroepsgroepen
 
 
Jobmarkt België
Juni 2020
 
 
 
 
Regio's vergeleken:
 
Dit zijn de top-beroepsgroepen
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling van de jobmarkt in mei
De top-beroepsgroepen per provincie
Feature van de maand: Markering
 
 
 
Ontwikkeling van de jobmarkt in mei
Aantal geplaatste advertenties stijgt weer in mei
 
Advertentieomzetten ervaren ook een positieve ontwikkeling
 
Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 33 gedrukte media, 20 online-media, ongeveer 5.000 websites van bedrijven en diensten
 
 
 
 
 
De top-beroepsgroepen per provincie
 
Hoe meer geld ondernemingen investeren in het plaatsen van advertenties, hoe hoger de vraag naar geschoolde arbeidskrachten is. We hebben onderzocht welke beroepsgroepen in mei de hoogste investering in jobadvertenties hadden en hebben de provincies afzonderlijk bekeken.

Het resultaat: In de hoofdstadregio en de provincie Waals-Brabant gaven ondernemingen het meeste geld uit aan vacatures voor IT-personeel; in de provincie Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Namen daarentegen werd voornamelijk geld besteed aan advertenties voor personeel in de gezondheidssector. De beroepsgroepen bouwwezen en ambacht stonden in West-Vlaanderen en de provincies Limburg en Antwerpen bovenaan de lijst. In drie regio's zag het er helemaal anders uit: in mei besteedden de bedrijven in Luik het meest aan advertenties voor technisch personeel, in Henegouwen voor logistiek personeel en in de provincie Luxemburg voor projectmanagement.

De vraag naar deze beroepsgroepen is momenteel bijzonder groot. In index Advertsdata vindt u geschikte advertenties en bedrijven. Zo vindt u ze: voer een beroep en een arbeidsplaats in en klik vervolgens op Zoeken. Gebruik ook de filters in de linker zijbalk.
 
 
 
Top beroepsgroepen op basis van advertentieomzetten (HR-dienstverlener uitsluiten)

Analyseperiode: 01.05.–31.05.2020
Bron: 31 gedrukte media, 15 online-media
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder Actueel.
 
 
 
 
 
Feature van de maand: Markering
De markering in index Advertsdata is vergelijkbaar met een bladwijzer: u kunt vacatures en bedrijven in een groep opslaan en zo makkelijker vinden. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een kleine feature, maar het kan een groot effect hebben – mits het op de juiste manier wordt toegepast in de sales.

Markering opslaan
Enkele suggesties:
  • Markeer al uw bestaande klanten en stel een infoagent in. Zodra uw klant aangeeft weer vraag naar personeel te hebben, weet u het meteen en kunt u contact opnemen.
  • U kunt hetzelfde doen met voormalige en potentiële klanten om hen direct actief een geschikte medewerker te kunnen aanbieden.
  • Maak een blacklist. Markeer bedrijven die u niet wilt bewerken en verberg ze met behulp van het filter Markering.
U kunt het zelf proberen: selecteer geschikte advertenties of bedrijven en klik dan op "Markering opslaan" links naast de lijst met resultaten. Onder "Mijn Advertsdata" kunt u de markeringen ook delen met uw collega's.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
Marché de l'emploi Belgique
Juin 2020
 
 
 
 
Comparaison des provinces :
 
Voici le top des catégories professionnelles
 
 
 
 
Nos thèmes:
 
Évolution du marché de l'emploi en mai
Le top des catégories professionnelles par province
Fonctionnalité du mois : Sélection
 
 
 
Évolution du marché de l'emploi en mai
La publication d'annonces augmente à nouveau en mai
 
Les budgets investis dans les annonces évoluent également de manière positive
 
Offres d'emploi et budget de publication d'annonces
Base: Analyse de 33 agences de presse écrite, 20 sites d'emploi en ligne et environ 5 000 sites Web d'entreprises
 
 
 
 
 
Le top des catégories professionnelles par province
 
Plus les entreprises investissent de l'argent dans la publication d'annonces, plus le besoin en travailleurs qualifiés est fort. Nous avons enquêté sur les catégories professionnelles ayant les plus hauts budgets d’annonces en mai et nous avons examiné les différents provinces.

Le résultat : Dans la région de la capitale et dans la province du Brabant wallon, les entreprises investissent la majeure partie de leur argent dans les offres d'emploi pour le personnel informatique, tandis que dans la province du Brabant flamand, en Flandre orientale et à Namur, elles investissent la majeure partie de leur argent dans les annonces destinées aux professionnels de la santé. Les métiers du bâtiment et de l'artisanat étaient au premier plan en Flandre occidentale et dans les provinces du Limbourg et d'Anvers. Trois provinces avec leur propre spécificité : En mai, les entreprises de Liège ont dépensé le plus en recherche de personnel technique ; dans le Hainaut, la recherche était axée sur le personnel logistique et dans la province de Luxembourg, la recherche était centrée sur la gestion de projets.

La demande est particulièrement forte dans ces catégories professionnelles. Dans index Advertsdata, vous trouverez les annonces et entreprises correspondantes. Voici comment cela fonctionne : Entrez une profession et un lieu d'affectation, puis cliquez sur Rechercher. Vous pouvez également utiliser les filtres de recherche dans la barre latérale gauche.

 
 
 

Top des catégories professionnelles par budget de publication d'annonces (sans pro. du recrutement)

Période d’analyse: 01.05.2020–31.05.2020
Base: Analyse de 31 médias imprimés, 15 médias en ligne
 
Pour plus d’informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique Actualités.
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnalité du mois : Sélection
La sélection dans index Advertsdata fonctionne comme un favori : Vous pouvez enregistrer les annonces et les entreprises dans un groupe et ainsi les retrouver plus facilement.

Enregistrer sélection
Astuces :
  • Sélectionnez tous vos clients actuels et configurez une alerte e-mail. Dès que votre client a de nouveau besoin de candidats, vous le savez immédiatement et vous pouvez le contacter.
  • Vous pouvez faire de même avec les anciens clients et les clients potentiels afin de leur proposer activement et immédiatement un collaborateur adéquat.
  • Créez une blacklist. Sélectionnez les entreprises que vous souhaitez masquer à l'aide du filtre Sélection.

Essayez-le immédiatement : Sélectionnez les annonces ou les entreprises appropriées, puis cliquez sur « Enregistrer sélection » à gauche de la liste des résultats. Dans la rubrique « Mon Advertsdata », vous pouvez également partager les sélections avec vos collègues.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez identifier de nouveaux clients en un clic, placer rapidement vos candidats et avoir une vision transparente du marché. Demandez dès maintenant votre test gratuit!
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 60  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aller en haut