Marché de l’emploi
Belgique Mars 2020

Young Professionals gezocht: In deze beroepsgroepen is de vraag het grootst Young Professionals gezocht: In deze beroepsgroepen is de vraag het grootst
 
 
Jobmarkt België
Maart 2020
 
 
 
Jobmarkt Newsletter
 
Young Professionals gezocht:
 
In deze beroepsgroepen is de vraag het grootst
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
De top 5 beroepsgroepen voor Young Professionals
Cijfer van de maand: Jobadvertenties in 2019
 
 
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
Vacatureaanbod groeit
 
Advertentieomzetten sterk gestegen
 
Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 32 gedrukte media, 11 online jobbeurzen
 
Meer informatie over de ontwikkeling van de vacaturemarkt in de afgelopen 12 maanden vindt u hier.
 
 
 
 
 
De top 5 beroepsgroepen voor Young Professionals
 
De zakenwereld heeft behoefte aan gekwalificeerde starters! In januari en februari van dit jaar werden in België bijna 2.800 vacatures voor Young Professionals gepubliceerd. De meeste jobs waren voor hen beschikbaar in de financiële sector en boekhouding: de ongeveer 600 gepubliceerde vacatures vertegenwoordigen een aandeel van bijna 22 procent van alle vacatures voor starters. Er was ook veel keuze in marketing (ongeveer 470 jobs), evenals bij de technische beroepen, waaronder bijvoorbeeld ingenieurs en architecten, en in projectmanagement (elk ongeveer 260 jobs). Er was ook vraag naar Young Professionals in IT/telecommunicatie (bijna 210 jobs).

Voornamelijk in deze vijf branches zijn er trainee- en juniorfuncties te vinden. Als u een geschikte kandidaat heeft, zoek dan eens naar de bedrijven die deze functies adverteren. Ga hiervoor naar „Ondernemingen zoeken” van index Advertsdata, voer de arbeidsplaats in en selecteer het carrièreniveau „Young Professionals”. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met deze bedrijven.
 
 
 
De top 5 beroepsgroepen voor Young Professionals

Analyseperiode: 01.01.–29.02.2019
Bron: 49 gedrukte media, 16 online-media
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder Actueel.
 
 
 
 
 
 
Cijfer van de maand: Jobadvertenties in 2019
 
In 2019 heeft index Advertsdata 2.754.994 jobadvertenties in België geregistreerd. Deze werden gepubliceerd door in totaal 66.792 bedrijven.
 
Bron: 52 gedrukte media, 14 jobbeuzen, ongeveer 15.000 websites van bedrijven en diensten voor arbeidsbemiddeling
Cijfer van de maand
 
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
Marché de l'emploi Belgique
Mars 2020
 
 
 
index Advertsdata Newsletter
 
Jeunes Professionels:
 
Voici les catégories professionnelles les plus en demande
 
 
 
 
Nos thèmes:
 
Évolution du marché de l'emploi
Top 5 des catégories professionnelles pour les jeunes professionnels
Chiffre du mois :
Offres d’emploi sur l’année 2019
 
 
 
Évolution du marché de l'emploi
Augmentation du nombre d’offres d’emploi
 
Augmentation du budget de publication d'annonces
 
Offres d'emploi et budget de publication d'annonces
Base : Analyse de 32 médias imprimés, 11 sites d'emploi
 
Vous obtiendrez ici davantage d’informations sur l'évolution du marché de l’emploi au cours des 12 derniers mois.
 
 
 
 
 
Top 5 des catégories professionnelles pour les jeunes professionnels
 
Le monde a besoin de jeunes professionnels qualifiés ! En janvier et février 2020, presque 2800 offres d’emploi ont été publiées pour les jeunes diplômés. La plupart des emplois concernait la comptabilité et finance avec environ 600 offres, correspondant à presque 22% de l’ensemble des possibilités pour ces candidats. Par ailleurs, il y avait aussi un nombre significatif d’offres en vente et distribution (environ 470), en ingénierie, architecture et technique et en gestion de projet (environ 260 offres pour chaque catégorie). Enfin, l’informatique et les télécommunications (presque 210 offres) a aussi souhaité recruter un nombre important de jeunes professionnels.

C'est donc précisément dans ces cinq domaines que l'on trouve le plus de postes pour des profils de stagiaires et jeunes diplômés. Si vous avez un candidat approprié, recherchez des entreprises recrutant dans ces domaines. Autrement, allez dans l'onglet "Rechercher des entreprises" d'index Advertsdata, entrez le lieu d’affectation du poste et sélectionnez le niveau hiérarchique "Jeune Professionnel". Vous verrez en transparence l’ensemble des entreprises recrutant ce type de candidats sur la zone géographique choisie et n’aurez plus qu’à les contacter.

 
 
 

Top 5 des catégories professionnelles pour les jeunes professionnels

Période d’analyse : 01.01.2020–29.02.2020
Base : Analyse de 50 médias imprimés, 16 médias en ligne
 
Pour plus d’informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique Actualités.
 
 
 
 
 
 
Chiffre du mois
 
En 2019, Advertsdata a collecté un total de 2 754 994 offres d’emploi sur le marché belge. Celles-ci ont été publiées par 66 792 entreprises.

 
Base : Analyse de 52 médias imprimés, 14 médias en ligne, 15 000 sites carrières d'entreprises et agences pour l'emploi
Chiffre du mois
 
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez identifier de nouveaux clients en un clic, placer rapidement vos candidats et avoir une vision transparente du marché. Demandez dès maintenant votre test gratuit!
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 60  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -