Marché de l’emploi
Belgique Octobre 2019

Provincies vergeleken: Dat waren de topbranches tijdens de eerste zes maanden van 2019 Provincies vergeleken: Dat waren de topbranches tijdens de eerste zes maanden van 2019
 
 
Jobmarkt België
Oktober 2019
 
 
 
Jobmarkt Newsletter
 
Provincies vergeleken: Dat waren de topbranches tijdens de eerste zes maanden van 2019
 
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
Topbranches per provincie
Tip van de maand: Gebruik de sorteerfunctie
 
 
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
Minder jobadvertenties dan in dezelfde maand van vorig jaar
 
De advertentieomzetten lopen terug
 
Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 48 gedrukte media, 12 online jobbeurzen
 
Meer informatie over de ontwikkeling van de vacaturemarkt in de afgelopen 12 maanden vindt u hier.
 
 
 
 
 
Provincies vergeleken: Dat waren de topbranches tijdens de eerste zes maanden van 2019
 
Hoe meer vacatures binnen een branche worden gepubliceerd, hoe hoger uw kansen zijn om kandidaten bij deze werkgevers te plaatsen. Wij hebben voor elke Belgische provincie onderzocht welke branche de meeste jobadvertenties had tijdens de eerste zes maanden van 2019.

Handel was in de meeste provincies de topbranche: ze haalde de bovenhand in West- en Oost-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen, Namen, Vlaams-Brabant en Luxemburg. In deze laatste provincie zelfs heel duidelijk met 35 procent. In Luik en Henegouwen stond de verwerkende industrie bovenaan. Zoals verwacht werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de meeste jobadvertenties in de informatie- en communicatiebranche geplaatst.

Misschien staat er in uw regio wel een branche op de eerste plaats die niet bij uw bestaande klanten past. Met name in dat geval loont het de moeite om de sollicitaties die u ontvangt nauwgezet te sorteren en uw werknemers actief aan te bieden aan de zoekende bedrijven.
 
 
 
Procentueel aandeel van de branche bij alle jobadvertenties in een provincie
Analyseperiode: 01.01.–30.06.2019

Bron: 50 gedrukte media, 18 online-media
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder Actueel.
 
 
 
 
Advertsdata expert Dina El Mestikawy
 
Tip van de maand
van Dina El Mestikawy:

Met de sorteerfunctie van index Advertsdata wordt de werving van klanten voor u nog doeltreffender
Nadat u in index Advertsdata de bedrijven hebt geïdentificeerd die naar uw kandidaten zoeken, rijst de vraag: Welk bedrijf spreekt u als eerste aan?

Maak daarvoor gebruik van onze sorteerfunctie! Het is met name nuttig om de resultatenlijst bij het zoeken naar bedrijven te sorteren op aflopende advertentieomzet. De bedrijven die het meest bereid zijn om geld te investeren in recruiting, worden zo als eerste weergegeven.

Een andere mogelijkheid is het sorteren op „Aantal posities (aflopend)”, om zo de bedrijven te vinden met de grootste vraag naar personeel.
 
 
 
 
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
Marché de l'emploi Belgique
Octobre 2019
 
 
 
top secteurs
 
Provinces en comparaison : Top des secteurs d’activité au premier semestre 2019
 
 
Nos thèmes:
 
evolution Évolution du marché de l'emploi
Top des secteurs d’activité par province
Conseil du mois :
Utiliser la fonction « trier par »
 
 
 
Évolution du marché de l'emploi
Diminution du nombre d’offres d’emploi
 
Chiffre d’affaires des annonces en baisse
 

Base : Analyse de 48 médias imprimés et 12 médias en ligne
 
Vous obtiendrez ici davantage d’informations sur l'évolution du marché de l’emploi au cours des 12 derniers mois.
 
 
 
 
 
Provinces en comparaison : Top des secteurs d’activité au premier semestre 2019
 
Plus il y a d'offres d'emploi publiées dans un secteur, meilleures sont vos chances de placer des candidats auprès des entreprises s’y rattachant. Nous avons analysé quelle était la branche qui avait le plus grand nombre d'offres d'emploi au premier semestre 2019 dans chaque province belge.

Dans la plupart des provinces, le commerce a été le secteur le plus important : il a pu s'affirmer en Flandre occidentale et orientale, dans le Limbourg, dans la province d’Anvers, de Namur, du Brabant flamand et dans la province du Luxembourg, avec même 35% dans cette dernière. Dans la province de Liège et dans le Hainaut, en revanche, l’industrie manufacturière est en tête. Comme on pouvait l’imaginer, la plupart des offres d'emploi proviennent du secteur de l'information et de la communication dans Bruxelles-Capitale.

Il y a peut-être un secteur dans votre région qui se classe au premier rang et qui ne correspond pas à vos clients actuels. Dans ce cas, il est particulièrement intéressant d'examiner attentivement les candidatures que vous recevez et d'offrir activement vos candidats aux entreprises qui les recherchent.
 
 
 
Secteur d'activité dominant dans chaque province et sa proportion dans l'ensemble des offres d'emploi.
Période d'analyse : 01.01.2019–30.06.2019

Base : Analyse de 50 médias imprimés et 18 médias en ligne
 
Pour plus d’informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique Actualités.
 
 
 
 
Nils Heijne d'index Advertsdata
 
Conseil du mois de Nils Heijne:

Avec la fonction "trier par" d’index Advertsdata, votre prospection commerciale sera encore plus effective.
Après avoir identifié, dans index Advertsdata, les entreprises qui cherchent vos candidats, la question suivante se pose : quelles entreprises contactez-vous en premier ?

Utilisez notre fonction « trier par »! Il est particulièrement pertinent de trier votre liste de résultats dans la recherche des entreprises selon le budget consacré à la publication d’annonces. Les entreprises qui sont plutôt prêtes à investir de l’argent dans leur recrutement vous seront donc montrées en premier.

Une autre possibilité est le classement par nombre de positions recherchées décroissant afin d’afficher en premier les entreprises ayant le plus grand besoin en personnel et en dernier celles qui en ont le moins.
 
 
 
 
 
index Advertsdata, la solution idéale pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi. Demandez dès maintenant votre test gratuit!
 
+33 9 72 68 10 60  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -