Marché de l’emploi
Belgique Septembre 2019

Mythe van de komkommertijd in de zomer: Zijn er in de zomer minder vacatures? - Le mythe de la période creuse estivale : Y a-t-il moins d’annonces en été ? Mythe van de komkommertijd in de zomer: Zijn er in de zomer minder vacatures?
 
 
Jobmarkt België
September 2019
 
 
 
Jobmarkt Newsletter
 
Mythe van de komkommertijd in de zomer: Zijn er in de zomer minder vacatures?
 
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
Geplaatste jobadvertenties zomer vs. winter
Feature van de maand: Ondernemingsrapport
 
 
 
Ontwikkeling vacaturemarkt
Duidelijk minder jobadvertenties dan in dezelfde maand van vorig jaar
 
Advertentieomzet sterk teruggelopen
 
De duidelijke daling is herleidbaar tot het lagere aantal jobadvertenties op het jobboard monster.be en regiotalent.be.

Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 48 gedrukte media, 11 online jobbeurzen
 
Meer informatie over de ontwikkeling van de vacaturemarkt in de afgelopen 12 maanden vindt u hier.
 
 
 
 
 
Mythe van de komkommertijd in de zomer: Zijn er in de zomer minder vacatures?
 
Tijdens de zomermaanden gebeurt er vrij weinig in de meeste kantoren: de helft van de collega's is met vakantie en veel klanten en zakenpartners zijn ook telefonisch niet bereikbaar.

Maar hoe zit het eigenlijk met de jobmarkt in de zomer? Is de komkommertijd ook daar merkbaar?

Wij wilden het precies weten en hebben het aantal vacatures uit de wintermaanden (december, januari en februari 2018/2019) vergeleken met de zomermaanden (juni, juli en augustus 2019).

Het resultaat: op de Belgische jobmarkt is een lichte neiging tot komkommertijd te zien. Terwijl in de winter 115.429 jobadvertenties werden gepubliceerd, lag dat aantal in de zomer met in totaal 96.456 advertenties 16,4 procent lager. Dit resultaat krijgen we als we de drie zomer- en wintermaanden als geheel beschouwen.

Als we naar de individuele maanden kijken, valt echter het volgende op: in juli van dit jaar werden zelfs meer vacatures geplaatst dan in februari. Ook in de zomer zijn werkgevers dus op zoek naar personeel en vaak zijn de kansen om uw kandidaten te kunnen plaatsen minstens even groot!

 
 
 
Bron: 48 gedrukte media, 11 online-media
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder Actueel.
 
 
 
 
 
Feature van de maand: Ondernemingsrapport
Een overzicht van het recruiting-gedrag van een onderneming – voor een doeltreffende werving van klanten
 
Wij geloven dat ondernemingen met behulp van smart data succesvoller zijn. Daarom bieden wij u slimme functies aan in onze tool „index Advertsdata”. Een voorbeeld daarvan is de ondernemingsrapport dat u perfect kunt gebruiken voor het zoeken en winnen van nieuwe klanten, maar ook voor het analyseren van uw bestaande klanten.
 
Met het ondernemingsrapport krijgt u een volledige analyse van het recruiting-gedrag van een onderneming, onder andere met
  • het aantal gepubliceerde vacatures,
  • het gebruikte advertentiebudget en
  • de meest gezochte beroepsgroepen.

U kunt de gegevens ook gebruiken voor andere wervingsactiviteiten zoals actieve profielverkoop! Net hier is het natuurlijk erg belangrijk dat u weet welk personeel bedrijven echt nodig hebben, om hen de passende kandidaten te kunnen aanbieden.
Ondernemingsrapport
 
Het ondernemingsrapport, ofwel voor de afgelopen 12 maanden of voor uw flexibele zoekperiode, vindt u in de linkerkolom van de bedrijfsweergave onder „Rapport aanmaken”.
 
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
Marché de l'emploi Belgique
Septembre 2019
 
 
 
Jobmarkt Newsletter
 
Le mythe de la période creuse estivale : Y a-t-il moins d’annonces en été ?
 
 
 
Nos thèmes:
 
Évolution du marché de l'emploi
Diffusion des offres d’emploi : comparaison été/hiver
Fonctionnalité du mois :
Rapport d’entreprise
 
 
 
Évolution du marché de l'emploi
Beaucoup moins d’offres d’emploi qu’en août 2018
 
Forte diminution du chiffre d’affaires généré par les annonces
 
Cette baisse significative est due à la diminution du nombre d'annonces publiées sur monster.be et regiotalent.be.

Offres d'emploi et le chiffre d'affaires généré par les annonces,
Base : Analyse de 48 médias imprimés, 11 sites d'emploi
 
Vous obtiendrez ici davantage d’informations sur l'évolution du marché de l’emploi au cours des 12 derniers mois.
 
 
 
 
 
Le mythe de la période creuse estivale : Y a-t-il moins d’annonces en été ?
 
Pendant les mois d’été, c’est plutôt calme dans la plupart des bureaux : La moitié des collègues est en vacances et beaucoup de clients ou de partenaires commerciaux sont impossibles à joindre.

Mais qu’en est-il du marché de l’emploi pendant l’été ? Peut-on également remarquer une période creuse ?

Nous avons voulu approfondir le sujet. Pour ce faire nous avons comparé le nombre d’offres d’emploi publiées pendant les mois d’hiver (décembre, janvier et février 2018/2019) avec celles publiées pendant les mois d’été (juin, juillet et août 2019).

Résultat : On observe que l’été a plutôt tendance à être une période creuse pour le marché de l’emploi belge. Alors que 115 429 offres d’emplois ont été publiées en hiver, seulement 96 456 l’ont été en été, soit 16,4 % de moins qu’en hiver. On obtient ce résultant en comparant les trois mois d’été et ceux d’hiver.

Cependant, si on regarde le chiffre d’annonces par mois, on constate que plus d’offres d’emploi ont été publiées au mois de juillet qu’en février. Cela signifie donc que, même en été, les employeurs sont à la recherche de candidats - et vous avez quasiment autant de chances de réussir à placer vos candidats !

 
 
 
Base : Analyse de 48 médias imprimés, 11 médias en ligne
 
Pour plus d’informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique Actualités.
 
 
 
 
 
Fonctionnalité du mois : Rapport d’entreprise
Zoom sur le comportement d’une entreprise en matière de recrutement – pour une prospection efficace
 
Nous sommes convaincus que la smart data contribue aux succès commerciaux des entreprises. C’est pourquoi notre outil « index Advertsdata » vous propose des fonctionnalités comme le rapport d’entreprise qui peut vous servir dans l’acquisition de nouveaux clients ou bien pour l’analyse de vos clients actuels.
 
Avec le rapport d’entreprise, vous obtenez un compte-rendu complet de l’activité de recrutement d’une entreprise, comprenant entre autres
  • le nombre d’annonces publiées,
  • le budget engagé et
  • les catégories professionnelles les plus recherchées.

Vous pouvez également vous servir de ces informations pour le placement actif de vos candidats. Grace à ce rapport vous savez exactement le genre de profil recherché par l’entreprise et ainsi lui proposer les candidats correspondants.
Rapport d’entreprise
 
Vous trouverez le rapport d’entreprise - pour les 12 derniers mois ou selon la période de recherche personnalisée - dans la colonne de gauche sous les coordonnées de l’entreprise en cliquant sur la fonctionnalité « Créer un rapport ».
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez identifier de nouveaux clients en un clic, placer rapidement vos candidats et avoir une vision transparente du marché. Demandez dès maintenant votre test gratuit!
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 61  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -