Marché de l’emploi
Belgique Septembre 2020

Jobmarkt Newsletter - Marché de l'emploi Met gratis gids voor uw telefonische werving - guide gratuit pour gagner de nouveaux clients
 
 
index advertsdata
Jobmarkt België
September 2020
 
 
 
Jobmarkt Newsletter
 
Ontwikkeling van de jobmarkt sinds maart:
 
5 beroepsgroepen onder de loep genomen
 
 
 
ONZE THEMA'S:
 
Ontwikkeling van de jobmarkt in augustus
De top 5 van bedrijven met een hogere vraag naar personeel
Gratis gids voor uw telefonische werving
Feature van de maand: Leads uit index Advertsdata exporteren
 
 
 
Ontwikkeling van de jobmarkt in augustus
Aantal geplaatste advertenties in augustus stijgt
 
Advertentie-inkomsten kennen eveneens
een positieve ontwikkeling
 
Jobadvertenties en advertentieomzetten,
Bron: 17 gedrukte media, 20 online-media, ongeveer 3 800 websites van bedrijven en diensten
 
 
 
 
 
De jobaanbiedingen voor 5 beroepsgroepen sinds maart
 
Goed nieuws: er worden weer duidelijk meer vacatures geplaatst dan enkele weken geleden. Maar geldt dit ook voor alle sectoren? Dat wilden we precies weten en we hebben voor 5 beroepsgroepen de ontwikkeling van de jobaanbiedingen geanalyseerd van maart tot augustus.

In vier van de vijf onderzochte beroepsgroepen ligt het aantal vacatures in augustus duidelijk hoger dan in maart toen de eerste coronamaatregelen werden genomen. In de sector van transport en logistiek waren in augustus zelfs circa 82 procent meer vacatures beschikbaar, in de ambachtelijke sector meer dan 77 procent meer. Ook voor salesspecialisten steeg het aanbod met meer dan 10 procent, office management bleef met +2,3 procent stabiel. Alleen in IT is de vraag lichtjes gedaald.

Onze analyse toont aan: voor uw medewerkers en kandidaten uit de vijf beroepsgroepen hebt u momenteel voldoende plaatsingsmogelijkheden. In index Advertsdata vindt u met een paar muisklikken in alle sectoren interessante bedrijven die momenteel personeel zoeken.
 
 
 
Vacatures per beroepsgroep tussen maart en augustus

Analyseperiode: 01.03.2020 – 31.08.2020
Bron: 31 gedrukte media, 15 online-media
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder Actueel.
 
 
 
 
 
Gratis gids voor uw telefonische werving
 
De volgende situatie komt u ongetwijfeld bekend voor: u wilt de eindverantwoordelijke spreken om hem/haar te overtuigen van uw kandidaten, geweldige tools en waardevolle service. Ze willen u echter niet meteen doorverbinden.

Met de juiste strategie overtuigt u echter ook zeer hardnekkige gatekeepers. Oliver Saul, Chief Strategy Officer van de index Gruppe, geeft waardevolle tips in onze Engelstalige gids „Straight to the decision-maker. Bypassing the gatekeeper with nine strategies”.

Gids nu gratis downloaden

White Paper Straight to the decision-maker
 
 
 
 
Feature van de maand: Leads uit index Advertsdata exporteren
De afgelopen weken hebben wij van veel van onze klanten die personeelsdiensten leveren vernomen dat ze nu weer meer gaan aanwerven. Een feature in index Advertsdata die u helpt bij het verkrijgen van nieuwe klanten is de exportfunctie: hiermee krijgt u een lijst met de bedrijven die voor u interessant zijn en waarmee u vervolgens contact kunt opnemen.

Exporteren
Selecteer de relevante firma's of posities in de resultatenlijst en klik links beneden op „Exporteren”.

Belangrijk: u bepaalt zelf welke informatie mee wordt geëxporteerd zoals telefoonnummers en e-mailadressen van de contactpersonen of van de firma. In het deel „Mijn Advertsdata” kunt u uw eigen exportformaat aanmaken door onder „Mijn bestandsformaten” gewoon op „Voeg een nieuw bestandsformaat” te klikken.

Daarna kunt u aan de slag gaan: creëer uw persoonlijke telefoon- of e-maillijst en begin met klantenwerving!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met index advertsdata komt u sneller aan nieuwe opdrachten, kan u de kandidaten beter plaatsen en verkrijgt u markttransparantie. Vraag nu uw gratis demo-toegang aan!
 
index Advertsdata is de perfecte oplossing voor uitgeverijen, jobbeurzen, uitzendkantoren en personeelsadvies, wanneer het erom gaat efficiënt en snel nieuwe klanten te winnen en om het overzicht van de actuele ontwikkelingen in de vacaturemarkt. Gewoon sneller naar de nieuwe opdracht – met index Advertsdata!
 
+49 30 390 88 325  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
index Advertsdata
Marché de l'emploi Belgique
Septembre 2020
 
 
 
index Advertsdata Newsletter
 
Évolution du marché de l'emploi depuis mars :
 
5 catégories professionnelles passées au crible
 
 
 
 
Nos thèmes:
 
Évolution du marché de l'emploi en août
Les perspectives pour 5 catégories professionnelles depuis mars
Guide gratuit : comment gagner de nouveaux clients
Fonctionnalité du mois : Exporter ses leads depuis Advertsdata
 
 
 
Évolution du marché de l'emploi en août
La publication d'annonces en août augmente
 
Le chiffre d'affaires des annonces évolue également
de manière positive
 
Offres d'emploi et budget de publication d'annonces
Base : analyse de 17 agences de presse écrite, 20 sites d'emploi en ligne et environ 3 800 sites Web d'entreprises
 
 
 
 
 
Le Top 5 des entreprises ayant des besoins accrus en personnel
 
Bonne nouvelle : les offres d'emploi connaissent un rebond depuis ces dernières semaines. Mais est-ce le cas dans tous les secteurs d'activité ? C'est ce que nous avons voulu savoir. Nous avons donc analysé l'évolution de l'offre sur le marché de l’emploi de mars à août pour 5 catégories professionnelles.

Dans quatre des cinq catégories professionnelles considérées, le nombre d'offres d'emploi en août est sensiblement plus élevé qu'en mars, lorsque les premières mesures contre le coronavirus ont été imposées. Dans le secteur des transports et de la logistique, le nombre de postes vacants a même augmenté de 82 % en août, et dans le secteur de l'artisanat, de plus de 77 %. Les offres destinées aux spécialistes de la vente et du marketing ont également augmenté de plus de 10 %, tandis que les chiffres dans le support administratif sont restés stables, avec une augmentation de 2,3 %. Il n'y a que dans le secteur de l'informatique que la demande a légèrement baissé.

Conclusion de notre analyse : pour vos collaborateurs et candidats de ces cinq catégories, les possibilités de placement sont actuellement suffisantes. Advertsdata vous permet en quelques clics d’identifier les entreprises intéressantes par secteurs qui recherchent actuellement du personnel.
 
 
 
Offre d'emploi par catégorie professionnelle entre mars et août

Période d’analyse : 01-03-2020 – 31-08-2020
Base : analyse de 31 agences de presse écrite, 15 sites d'emploi en ligne
 
Pour plus d’informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique Actualités.
 
 
 
 
 
Guide gratuit : comment gagner de nouveaux clients
 
Cette situation vous est certainement familière : vous voulez convaincre un décisionnaire au téléphone du potentiel de vos candidats et de la qualité de vos services. Mais la personne à l'accueil fait barrage.

Avec la bonne stratégie, vous pouvez accéder directement à votre interlocuteur principal. Oliver Saul, directeur général des ventes du Groupe index, vous prodigue de précieux conseils dans notre Guide « Arrivez directement au décisionnaire : passez le barrage de l'accueil grâce à neuf stratégies ».

Téléchargez le guide maintenant et gratuitement !

Guide Arrivez directement au décisionnaire
 
 
 
 
Fonctionnalité du mois : Exporter ses leads depuis Advertsdata
Au cours des dernières semaines, nos clients (cabinets de recrutement et agences de travail temporaire) nous ont fait savoir qu'ils prospectent à nouveau activement. La fonction Export est une fonctionnalité dans Advertsdata qui vous aide à acquérir de nouveaux clients : elle vous fournit une liste comportant les entreprises intéressantes que vous pouvez ensuite contacter.

Export-Funktion
Sélectionnez les entreprises ou postes correspondants dans la liste de résultats et cliquez à gauche sur « Exporter ».

Important : vous décidez vous-même des informations que vous faites figurer dans votre extraction, par exemple les numéros de téléphone, adresses e-mail des interlocuteurs ou des entreprises. Dans l'onglet « Mon Advertsdata », vous pouvez créer votre propre format d'exportation dans « Mes formats de fichiers » en cliquant sur « Ajouter un nouveau format de fichier ».

Importez très facilement votre liste personnelle de téléphones et d'e-mails, vous pouvez à présent prospecter !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec index Advertsdata, vous pouvez identifier de nouveaux clients en un clic, placer rapidement vos candidats et avoir une vision transparente du marché. Demandez dès maintenant votre test gratuit!
 
index Advertsdata est la solution idéale pour les agences de travail temporaire, les cabinets de recrutement, les maisons d’édition et les sites d’emploi en ligne pour acquérir de nouveaux clients efficacement et suivre l’évolution du marché de l’emploi.
 
+33 9 72 68 10 60  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.fr
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -