index Advertsdata - Jobmarkt Augustus 2018 -- Marché de l'emploi Août 2018
JOBMARKT www.Advertsdata.com
Augustus 2018
 
Adverteerders uit de sector van marketing/PR ontvangen meer sollicitaties

ONZE THEMA'S:
Jobmarkt blijft stabiel; advertentieomzet eveneens constant
Top-3-ondernemingen op zoek naar Young Professionals
Respons op advertenties: Marketing/PR versus andere beroepen
Cijfer van de maand: Percentage verlengde jobadvertenties
ONTWIKKELING VACATUREMARKT
Jobmarkt blijft stabiel Advertentieomzet eveneens constant
+1,4 % +1,4 %
  jobadvertenties in vergelijking met juli 2017   uitgaven aan advertenties in vergelijking met juli 2017
Bron: evaluatie van 48 gedrukte en 15 online-media
 
Meer informatie over de ontwikkeling van de vacaturemarkt in de afgelopen 12 maanden vindt u  HIER
TOPADVERTEERDERS
Proximus met de meeste vacatures voor Young Professionals
2,4 %
van alle open vacatures in juli was gericht aan Young Professionals.

De top 3 adverteerders in juli 2018:
Proximus Deloitte Colruyt
39 vacatures 25 vacatures 20 vacatures
Bron: evaluatie van 48 gedrukte en 19 online-media
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder ACTUEEL
STEMMINGSBAROMETER
Adverteerders uit de sector van marketing/PR ontvangen meer sollicitaties

Aandeel adverteerders dat meer dan 25 sollicitaties op hun vacatures ontving:
Marketing/PR:
22,2 %
Andere beroepen:
14,9 %
De kans dat een kandidaat wordt aangenomen, is daarentegen in de sector van marketing/PR in vergelijking met andere beroepen iets lager (-2 procentpunt).
CIJFER VAN DE MAAND
In België waren

17 %
van de in juli geplaatste advertenties verlengde advertenties.

Bron: evaluatie van 48 gedrukte en 19 online-media
 
MARCHÉ DE L'EMPLOI www.Advertsdata.com
Août 2018
 
Les annonceurs dans le domaine du marketing/des relations publiques reçoivent davantage de candidatures

AUTRES THÈMES :
Le marché de l'emploi reste stable, le chiffre d'affaires généré par les annonces également
Les trois principales entreprises qui recherchent de jeunes professionnels
Résonance des annonces: Marketing/relations publiques par rapport à d'autres professions
Le chiffre du mois : Pourcentage des annonces d'offre d'emploi prolongées
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE L'EMPLOI
Le marché de l'emploi reste stable Le chiffre d'affaires généré par les annonces également
+1,4 % +1,4 %
  d'offres d'emploi par rapport à juillet 2017   de dépense par rapport à juillet 2017
Base : Analyse de 48 médias imprimés et 15 médias en ligne
 
Vous obtiendrez ici davantage d’informations sur l'évolution du marché de l’emploi au cours des 12 derniers mois.  PLUS
TOP ANNONCEURS
Proximus publie le plus grand nombre d'offres d'emploi destinées aux jeunes professionnels
2,4 %
de tous les postes vacants en juillet concernaient les jeunes professionnels.

Le top 3 des annonceurs en juillet 2018 :
Proximus Deloitte Colruyt
39 offres d'emploi 25 offres
d'emploi
20 offres d'emploi
Base : Analyse de 48 médias imprimés et 19 médias en ligne
 
Pour recevoir plus d'informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique ACTUALITÉS
BAROMÈTRE DES TENDANCES
Les annonceurs dans le domaine du marketing/des relations publiques reçoivent davantage de candidatures

Pourcentage des annonceurs qui ont reçu plus de 25 candidatures à leurs offres
d'emploi :
Marketing/relations publiques :
22,2 %
Autres professions :
14,9 %
La probabilité qu'un candidat soit embauché est par contre un peu plus faible (de 2 %) dans le domaine du marketing/des relations publiques que dans d'autres professions.
LE CHIFFRE DU MOIS
17 %

des annonces publiées en Belgique au mois de juillet étaient des annonces prolongées.

Base : Analyse de 48 médias imprimés et 19 médias en ligne